A

A
Gepubliceerd op 15-07-2022

Beleidsdekkingsgraad SPOA boven de 105%

De beleidsdekkingsgraad van SPOA is met 105,7% eind juni voor het eerst in lange tijd boven de 105% uitgekomen. Dat betekent dat het bestuur als gevolg van gewijzigde wetgeving de mogelijkheid heeft om een verhoging van de pensioenen door te voeren.

Verhoging van de pensioenen staat op de agenda van het bestuur

Met het oog op de hoge inflatie en het lange tijd uitblijven van verhogingen voor gepensioneerden, is een dergelijke indexatie van de pensioenen zeer welkom. Het herstel van de dekkingsgraad is echter nog pril. Ook de schade die de verlagingen van 2012, ’13 en ’14 hebben veroorzaakt, vraagt om een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van een verhoging.

In september bespreekt het bestuur de mogelijkheden om een verhoging door te voeren. 

Herstel sneller dan verwacht

Momenteel is onze actuele dekkingsgraad hoger dan de vereiste dekkingsgraad. Daarmee is de dekkingsgraad op basis van de huidige situatie hersteld tot het vereiste niveau. Het herstel moet nog wel bevestigd worden door het gemiddelde van de laatste 12 maanden. Dat is op dit moment nog niet het geval. Het betekent wel dat we vooruitlopen op het beoogde herstelplan.