A

A
Gepubliceerd op 21-12-2021

Belangrijke cijfers 2022 gepubliceerd

In het overzicht belangrijke cijfers 2022 vindt u de kerncijfers voor het nieuwe jaar.

De premie voor het pensioen is vastgesteld op 30,7%, de franchise is vastgesteld op € 14.802,- . De jaarlijkse opbouw voor het ouderdomspensioen is in 2022 0,95% (in 2021 0,9%). 

De onvoorwaardelijke toeslagverlening tot de pensioenrichtleeftijd blijft 1,5%. Het toekennen van een voorwaardelijke toeslag is per 1 januari 2022 niet mogelijk.

Bekijk hier het overzicht belangrijke cijfers 2022.