A

A
Gepubliceerd op 06-10-2022

‘Het gesprek voeren over de toekomst’

Interview met bestuurslid Peter Bannink ter gelegenheid van 50-jarig bestaan van het apothekerspensioenfonds.