Webinar voorstel premieverhoging BPOA op 18 november


Beroepspensioenvereniging BPOA heeft de leden gisteren in haar nieuwsbrief op de hoogte gebracht van het voornemen een premieverhoging door te voeren. De verhoging is nodig om vanwege met de langdurig lage rente voldoende pensioen op te kunnen blijven bouwen. Met een stapsgewijze stijging van de premie wordt een grote terugval in de pensioenopbouw voorkomen. Deelnemers van SPOA zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een het webinar waarin BPOA het voorstel nader uiteenzet. Aanmelden kan via de website bpoa.nl. De leden van BPOA beslissen over de premieverhoging tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 november aanstaande.

Deelnemers van SPOA die nog geen lid zijn van BPOA kunnen zich alsnog aanmelden als lid met behulp van het aanmeldformulier

Lees verder

Algemene Ledenvergadering BPOA op 27 november


Leden ontvangen een uitnodiging. Zie ook www.bpoa.nl.

Lees verder

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.

SPOA werkt samen met