Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

In 1972, nu 50 jaar geleden, werd Pensioenfonds SPOA (eerst nog SPA) opgericht. Een nieuwe wet creëerde de mogelijkheid om een collectieve pensioenvoorziening op te zetten voor beroepsgenoten. Veel beroepsgroepen in de zorg maakten hier gebruik van. Ook onder de apothekers bestond destijds de behoefte om in collectief verband een pensioenvoorziening te treffen. Deelname is in 1973 bij wet verplicht gesteld. 50 jaar later beheert SPOA ongeveer 2 miljard euro voor 5700 deelnemers en gepensioneerden.

Roerige tijden

In de afgelopen 50 jaar heeft het pensioenfonds menig storm doorstaan. Niet alleen op het gebied van pensioenen is veel veranderd (denk bijvoorbeeld aan de stijgende levensverwachting en daarmee de pensioenleeftijd, of de VUT). Ook de beroepsgroep is totaal anders dan 50 jaar geleden, zoals Bart Smals in zijn interview aangeeft

Terug in de tijd 

In 1978 was het pensioenfonds al goed op gang gekomen, getuige het Financieel verslag dat op 1 december 1979 werd gepubliceerd in het Pharmaceutisch Weekblad. In 1978 waren er 1120 deelnemers en 256 gepensioneerden. De premie steeg dat jaar met 5% en de pensioenen werden verhoogd
met 8,35%. 

Opmerkelijk: in 1978 bestond de mogelijkheid tot ‘piepen’. Dat hield in dat apothekers met een inkomen
van boven de ƒ 81.000,- over het meerdere een lagere pensioenpremie mochten afdragen. Het bestuur benadrukte hierbij dat dit ook zou leiden tot een lagere pensioenopbouw.