Partnerpensioen bij SPOA

Door de aanpassingen in onze pensioenregeling van de afgelopen jaren, is ook de dekking van het partnerpensioen een aantal keer gewijzigd. Om die reden hebben we de afspraken over het partnerpensioen nog eens duidelijk op een rij gezet. De startdatum van uw deelname is bepalend voor uw partnerpensioendekking.

SPOA werkt samen met