Welke risico’s zijn er?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Uw pensioen kan hoger of lager uitvallen. Dat is afhankelijk van de financiële resultaten en de verwachtingen voor de toekomst. Belangrijke graadmeter hiervoor is de beleidsdekkingsgraad.

Besluiten van het fondsbestuur ten aanzien van de hoogte van de pensioenopbouw en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds.

Voor SPOA is een herstelplan van toepassing. Kijk bij financiële-situatie voor meer informatie over onze financiële situatie en beleidsdekkingsgraad.

Begrippenlijst

SPOA werkt samen met