Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Voor deelnemers die niet vallen onder de WIA (zelfstandigen), geldt aanvullend de eis dat er sprake moet zijn van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Meer informatie hierover vindt u in laag 3

Begrippenlijst

SPOA werkt samen met