Pensioen vervroegen

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op 68 jaar. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat. Zorg dat u tijdig contact opneemt met het pensioenfonds als u eerder wilt pensioneren. Tenminste zes maanden voorafgaand aan de beoogde pensioendatum.


Begrippenlijst

SPOA werkt samen met