Pensioen (deels) vervroegen

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op 68 jaar. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat. Zorg dat u tijdig contact opneemt met het pensioenfonds als u eerder wilt pensioneren. Tenminste zes maanden voorafgaand aan de beoogde pensioendatum.

Als u deels met pensioen gaat
In plaats van ineens volledig met pensioen te gaan op uw pensioenleeftijd, kunt u er ook voor kiezen om een
deel van uw pensioen eerder in te laten gaan. Dit kan vanaf 55 jaar. U gaat minder werken en ontvangt
daarnaast al gedeeltelijk pensioen van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. Deeltijd met pensioen
gaan heeft financiële gevolgen. Het deel van uw ouderdomspensioen dat al ingaat, gaat omlaag. Voor het
deel dat u doorwerkt bouwt u nog pensioen op. 

Begrippenlijst

SPOA werkt samen met