Ouderdomspensioen

Als openbare apotheker in de openbare apotheek neemt u deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u vanaf de 1ste dag van de maand, volgend op de maand waarin u 68 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers is afhankelijk van het inkomen dat u hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf 68 jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele inkomen. Er geldt een maximum pensioengevend inkomen van € 81.781,00 op fulltime basis (niveau 2019). Over € 13.785,00 bouwt u in 2019 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' ookwel 'franchise' genoemd compenseert voor het feit dat u een AOW-uitkering ontvangt. Over het pensioengevend inkomen min de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,3% (1,1% in 2019) aan pensioen op. Daarnaast is er een vaste jaarlijkse indexatie van 1,50% tot de pensioenrichtleeftijd.

Stel, u werkt fulltime en verdient € 64.000 per jaar. De franchise is € 13.785. U bouwt in dat jaar 1,1% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 50.215,00. Dat is € 552,37 in dat jaar. Werkt u parttime? Dan wordt dit naar rato vastgesteld. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de vaste indexatie tot de pensioenrichtleeftijd en eventuele voorwaardelijke indexatie.

SPOA werkt samen met