Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen

Als u met pensioen gaat of eerder stopt met werken als openbare apotheker in de openbare apotheek en er is te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen, maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers als u komt te overlijden.

Let op: U krijgt deze keuze voorafgaand aan het pensioneren. U ontvangt hierover bericht. Het is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen hebt om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

Begrippenlijst

SPOA werkt samen met