Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto inkomen dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het bruto inkomen minus de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,3% aan ouderdomspensioen op (1,1% in 2019). Daarnaast is er een vaste jaarlijkse indexatie van 1,50% tot de pensioenrichtleeftijd. 

Stel, u werkt fulltime en verdient € 64.000 per jaar. De franchise is € 13.785,00. U bouwt in dat jaar 1,1% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 50.205,00. Dat is € 552,37 in dat jaar. Werkt u parttime? Dan wordt dit naar rato vastgesteld. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de vaste indexatie tot de pensioenrichtleeftijd en eventuele voorwaardelijke indexatie.

Begrippenlijst

SPOA werkt samen met