Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, dient u dit aan ons door te geven. Uw pensioenopbouw stopt dan. U houdt wel recht op pensioenaanspraken die u tot het moment van ontslag hebt opgebouwd. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen in kaart brengt.

Begrippenlijst

SPOA werkt samen met