Als u verlof opneemt

Als u tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof (alleen voor DGA), dient u dit aan ons door te geven. Het verlof betekent een wijziging van uw parttime percentage en heeft dus gevolgen voor uw premie en pensioenopbouw. Stopt uw verlof? Geef dit dan ook weer aan ons door.

Begrippenlijst

SPOA werkt samen met