Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan uw pensioenuitvoerder (AZL via de contactpagina) en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers daarover informeren.

Begrippenlijst

SPOA werkt samen met