Als u elders opgebouwd pensioen wilt meenemen.

Hebt u elders pensioen opgebouwd? Dan kunt u dit mogelijk meenemen. Dat heet waardeoverdracht. U kunt dit aanvragen bij Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige pensioenfonds en van uw vorige pensioenfonds of - verzekeraar. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij uw vorige pensioenfonds of - verzekeraar. Uw vorige pensioenfonds of - verzekeraar zal dit deel aan u uitbetalen als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt in hun pensioenregeling. 

Begrippenlijst

SPOA werkt samen met