Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over SPOA, dan verwijzen wij u hiervoor naar onze klachtenregeling. De klachtenregeling vindt u bij onze statuten en reglementen.

Vertrouwenspersoon

Bij klachten kunt u zich tevens richten tot onze vertrouwenspersoon, de heer E. Klein, e-mailadres: eklein@pfsupport.nl. 


 

SPOA werkt samen met