Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

SPOA kent een klachtenreglement en een geschillenreglement.

Hebt u een klacht?

Als u ontevreden bent over uw behandeling, bejegening of andere vorm van dienstverlening dan wel de uitvoering van de pensioenregeling van het pensioenfonds, dan kunt u hiervoor een klacht indienen.

Procedure bij klachten

Bij een klacht zijn er verschillende stappen te onderscheiden, die achtereenvolgens doorlopen kunnen worden.

Stap 1: U dient uw klacht in bij de administrateur AZL via e-mail (spoa@azl.eu) of via het contactformulier. AZL registreert de klacht en bevestigt de ontvangst van de klacht. De administrateur behandelt de klacht.

Stap 2: Indien u zich niet kunt vinden in de wijze waarop de klacht door de administrateur is afgehandeld kunt u bezwaar maken bij het bestuur. Zend daarvoor een e-mail naar het bestuursbureau: SPOA-bestuursbureau@montaepartners.nl. Het bestuur behandelt uw klacht.

Stap 3: Indien u zich ook niet kan vinden in het oordeel van het bestuur, kunt u de zaak voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen.

  • E-mailadres: info@ombudsmanpensioenen.nl
  • Telefoonnummer secretariaat: 070 - 3 499 620 (op werkdagen tussen 9.30 en 12.00 en tussen 13.30 en 17.00 uur.)  Postadres: Ombudsman Pensioenen, Postbus 93560, 2509 AN DEN HAAG

Lees hier de klachtenregeling.

Verschilt u van mening?

Als u van mening bent dat onze pensioendienstverlening onjuist, onvolledig of nalatig is geweest, is mogelijk spraken van een geschil. Ook een geschil kunt u aan ons voorleggen.

Procedure bij geschillen

Stap 1: U kunt uw geschil schriftelijk, met dagtekening en ondertekend kenbaar maken aan het bestuur.  Stuur daarvoor een e-mail naar het bestuursbureau: SPOA-bestuursbureau@montaepartners.nl. De ontvangst van het geschil wordt zo spoedig mogelijk bevestigd door het bestuur. Daarna ontvangt u binnen vier tot zes weken een reactie van het bestuur.

Stap 2: Als u het niet eens bent met het besluit met betrekking tot het geschil, kunt u binnen 6 weken na ontvangst van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de geschillencommissie.

Lees hier de geschillenregeling.

Correspondentie

AZL t.a.v. Bestuur Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers  Postbus 4471  6401 CZ HEERLEN

AZL t.a.v. Geschillencommissie Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers  Postbus 4471  6401 CZ HEERLEN