Laatste Nieuws


Pensioenopbouw en premie blijven gelijk in 2019

De pensioenopbouw bij SPOA blijft in 2019 gehandhaafd op 1,1% van de pensioengrondslag. Dat percentage is gelijk aan 2018. De premie blijft eveneens gelijk en bedraagt 24,7% van de pensioengrondslag.

Lees verder


Ouderdomspensioen inruilen voor meer partnerpensioen

Als deelnemer bij SPOA bouwt u naast ouderdomspensioen ook een partnerpensioen op. Het partnerpensioen is het pensioen waar uw partner recht op heeft, mocht u als deelnemer komen te overlijden. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen te verhogen door hiervoor een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.

Lees verder


Partnerpensioen inruilen voor meer ouderdomspensioen

Als deelnemer bij SPOA bouwt u automatisch ook een partnerpensioen op. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Daar kunnen goede redenen voor zijn.

Lees verder


Eerst een hoger en later een lager pensioen

U kunt de keuze maken om de eerste jaren na uw pensionering een hoger en daarna een lager pensioen te ontvangen. Daar is aantrekkelijk voor uw financiële planning. Zo kunt u dit hogere pensioen benutten om een deel van het inkomensgat te dichten dat ontstaat als u met pensioen gaat, maar mogelijk nog geen AOW ontvangt. U kunt na uw pensionering plannen hebben voor een reis of een andere grote uitgave.

Lees verder

Vervroegd pensioen en deeltijdpensioen


Gepubliceerd op 01-11-2018


Vervroegd pensioneren is een populaire keuze bij SPOA. Veel deelnemers maken gebruik van deze mogelijkheid. Met pensioen gaan is al mogelijk vanaf uw 55ste jaar. (De huidige pensioenrichtleeftijd is 68.) Dit heeft wel financiële gevolgen.

Vervroegd pensioneren is een populaire keuze bij SPOA. Veel deelnemers maken gebruik van deze mogelijkheid. Met pensioen gaan is al mogelijk vanaf uw 55ste jaar. (De huidige pensioenrichtleeftijd is 68.) Dit heeft wel financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en de uitkeringsduur wordt langer. Eerder uw ouderdomspensioen ontvangen, betekent dus dat uw ouderdomspensioen lager uitvalt. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW mogelijk later ingaat dan uw vervroegde pensioen.


Let op: als u meer dan vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stopt, dient wel het dienstverband, dan wel het arbeidzame leven (bij zelfstandigen) te zijn beëindigd. Dit is een eis van de belastingdienst. Als u korter dan vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stopt, mag u nog wel werkzaam zijn.


Neem tijdig contact op met SPOA!

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden, is het belangrijk dat u uiterlijk zes maanden voorafgaand aan de beoogde ingangsdatum contact opneemt met onze administrateur AZL. Wij hebben dan de gelegenheid om een en ander tijdig voor u in orde te maken. U kunt een dergelijk verzoek indienen via het contactformulier op de website van SPOA.


Berekening

SPOA berekent het nieuwe ouderdomspensioen zo, dat het gelijkwaardig is aan het ouderdomspensioen op de oorspronkelijke latere pensioendatum. Het verzoek tot vervroegen wordt niet gehonoreerd als het jaarlijkse pensioenbedrag lager wordt dan de afkoopgrens.


U kunt SPOA een voorbeeldberekening vragen van de financiële gevolgen van uw keuze. SPOA neemt de kosten van twee berekeningen (in totaal) voor haar rekening. Eventuele extra berekeningen betaalt u als deelnemer zelf. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.


Deeltijdpensioen

De pensioenregeling van SPOA biedt ook de mogelijkheid om deeltijd met pensioen te gaan. U gaat dan voor een bepaald percentage (20, 40 of 60% bijvoorbeeld) met pensioen. Voor SPOA is dit hetzelfde als gedeeltelijk eerder met pensioen. De afspraken voor deeltijdpensioen zijn daarom hetzelfde als de afspraken die voor vervroegd pensioen gelden.

SPOA werkt samen met