Laatste Nieuws


Vooraankondiging brief van Koolmees over pensioenregels in de media

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft aangegeven de pensioenregels voor één jaar te willen versoepelen. Daardoor neemt de kans op korting bij SPOA in 2020 opnieuw af. Koolmees hoopt hiermee onrust rondom de dreigende pensioenverlaging weg te nemen. De minister stuurt hierover uiterlijk 21 november een brief naar de Tweede Kamer.

Lees verder


Dekkingsgraad SPOA daalt naar 90,3%

Net als bij veel andere fondsen blijft de dekkingsgraad bij SPOA lager uitkomen. De actuele dekkingsgraad daalde eind augustus tot 90,3% van 93,9% eind juli. De beleidsdekkingsgraad ging in augustus omlaag naar 96,1% van 96,9% in juli. De kans dat het fonds in 2020 zal moeten korten, is daarmee waarschijnlijker geworden.

Lees verder


Pensioenkorting is waarschijnlijk en kan al in 2020 plaatsvinden

De dekkingsgraad van SPOA is in de eerste zeven maanden van dit jaar verder gedaald. Het pensioenfonds had eind juli een dekkingsgraad onder de nieuwe kritische grens van 95 procent. De actuele dekkingsgraad bedroeg eind juli 93,9 procent, een afname van 1,1 procentpunt ten opzichte van eind juni. Dat betekent dat korting waarschijnlijk is en al in 2020 kan plaatsvinden.

Lees verder


Gevolgen pensioenakkoord

De AOW-leeftijd blijft 66,4 jaar in 2020 en 2021 en stijgt daarna minder snel. In het akkoord is overeengekomen dat voor iedereen de AOW- leeftijd iets minder snel zal stijgen dan in de huidige situatie. Dat betekent dat iedereen toch wat eerder met pensioen kan dan gedacht. De tragere stijging tot en met 2024 is reeds in wet- en regelgeving doorgevoerd. Buiten de overeengekomen AOW- leeftijd tot en met 2024 bevat het akkoord vooral voorstellen op hoofdlijnen. Veel moet nog worden uitgewerkt.

Lees verder

Vervroegd pensioen en deeltijdpensioen


Gepubliceerd op 01-11-2018


Vervroegd pensioneren is een populaire keuze bij SPOA. Veel deelnemers maken gebruik van deze mogelijkheid. Met pensioen gaan is al mogelijk vanaf uw 55ste jaar. (De huidige pensioenrichtleeftijd is 68.) Dit heeft wel financiële gevolgen.

Vervroegd pensioneren is een populaire keuze bij SPOA. Veel deelnemers maken gebruik van deze mogelijkheid. Met pensioen gaan is al mogelijk vanaf uw 55ste jaar. (De huidige pensioenrichtleeftijd is 68.) Dit heeft wel financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en de uitkeringsduur wordt langer. Eerder uw ouderdomspensioen ontvangen, betekent dus dat uw ouderdomspensioen lager uitvalt. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW mogelijk later ingaat dan uw vervroegde pensioen.


Let op: als u meer dan vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stopt, dient wel het dienstverband, dan wel het arbeidzame leven (bij zelfstandigen) te zijn beëindigd. Dit is een eis van de belastingdienst. Als u korter dan vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stopt, mag u nog wel werkzaam zijn.


Neem tijdig contact op met SPOA!

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden, is het belangrijk dat u uiterlijk zes maanden voorafgaand aan de beoogde ingangsdatum contact opneemt met onze administrateur AZL. Wij hebben dan de gelegenheid om een en ander tijdig voor u in orde te maken. U kunt een dergelijk verzoek indienen via het contactformulier op de website van SPOA.


Berekening

SPOA berekent het nieuwe ouderdomspensioen zo, dat het gelijkwaardig is aan het ouderdomspensioen op de oorspronkelijke latere pensioendatum. Het verzoek tot vervroegen wordt niet gehonoreerd als het jaarlijkse pensioenbedrag lager wordt dan de afkoopgrens.


U kunt SPOA een voorbeeldberekening vragen van de financiële gevolgen van uw keuze. SPOA neemt de kosten van twee berekeningen (in totaal) voor haar rekening. Eventuele extra berekeningen betaalt u als deelnemer zelf. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.


Deeltijdpensioen

De pensioenregeling van SPOA biedt ook de mogelijkheid om deeltijd met pensioen te gaan. U gaat dan voor een bepaald percentage (20, 40 of 60% bijvoorbeeld) met pensioen. Voor SPOA is dit hetzelfde als gedeeltelijk eerder met pensioen. De afspraken voor deeltijdpensioen zijn daarom hetzelfde als de afspraken die voor vervroegd pensioen gelden.

SPOA werkt samen met