A

A
Gepubliceerd op 19-07-2022

Vacature lid verantwoordingsorgaan SPOA

Vanwege de op handen zijnde nieuwe pensioenregeling en de daarbij behorende taken voor het verantwoordingsorgaan (VO), zal het VO worden uitgebreid met een vijfde lid. Het VO is nadrukkelijk op zoek naar een nieuw lid dat de gepensioneerden vertegenwoordigt.

Taken verantwoordingsorgaan 

Het VO ziet er op toe dat het bestuur van SPOA de belangen van alle deelnemers op een evenwichtige manier behartigt. Hierin heeft het VO een adviserende rol richting het bestuur van SPOA over diverse onderwerpen. Daarnaast geeft het VO jaarlijks een oordeel over het gevoerde beleid van het pensioenfonds. De gesprekspartners voor het VO zijn het bestuur van SPOA, maar ook haar stakeholders. Om zijn taken goed te kunnen uitvoeren, vergaart het VO ook zelf kennis en informatie. Hierbij maakt het VO gebruik van een externe deskundige en wordt regelmatig nascholing op diverse onderwerpen gevolgd. 

Samenstelling verantwoordingsorgaan 

Het verantwoordingsorgaan bestaat momenteel uit 4 personen: 

- 3 personen vertegenwoordigen de actieve deelnemers. 

- 1 persoon vertegenwoordigt de gepensioneerden.

Waarom uitbreiding vertegenwoordiging gepensioneerden? 

Om de verhouding gepensioneerden en niet-gepensioneerden in evenwicht te brengen met de verhouding zoals die ook binnen het fonds bestaat wordt nu gekozen voor uitbreiding van de vertegenwoordiging van gepensioneerden. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een belangrijke en formele rol toebedeeld gekregen betreffende het invaren van de huidige pensioengelden. Dit is van belang voor iedere deelnemer die al pensioen heeft opgebouwd bij SPOA, maar voor de gepensioneerden zijn de effecten van invaren direct voelbaar.

Tijdsbesteding en beloning 

De kandidaat heeft voldoende tijd om de functie naar behoren uit te voeren. De tijdsbesteding is 40 tot 60 uur per jaar. In aanvang zal deze tijdsbesteding hoger liggen in verband met de opleidingsplicht om een zekere basiskennis over pensioenen te verkrijgen. De tijd die aan de functie wordt besteed, wordt vergoed conform het beloningsbeleid van het fonds, op basis van een vergoeding per uur. 

Selectieprocedure 

Leden van het VO worden door BPOA voorgedragen aan SPOA. De selectieprocedure kunt u terugvinden op de website van SPOA bij de statuten en reglementen. 

Meer informatie 

Meer informatie over de taken van het VO, de gevraagde competenties, de selectieprocedure en de wijze waarop u kunt solliciteren staat in vacature lid verantwoordingsorgaan SPOA

Is uw interesse gewekt, maar heeft u nog wat meer informatie nodig? Neem dan gerust contact op met de voorzitter van het verantwoordingsorgaan Jolanda Bezemer. Zij is bereikbaar op telefoonnummer [06 –23 36 61 82]. Mailen mag natuurlijk ook (jolandabezemer@icloud.com). Of stuur uw vragen naar: info@bpoa.nl.

Hoe stelt u zich kandidaat? 

Als u zich kandidaat wilt stellen als lid van het verantwoordingsorgaan, maak dan vóór 31 augustus uw belangstelling kenbaar via e-mail: info@bpoa.nl. Stuur ook een recent CV mee. Een selectiecommissie beoordeelt de sollicitaties en zal een gesprek met de kandidaten voeren. Een assessment en/of screening kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.