Laatste Nieuws


Parameters 2020 beschikbaar

De cijfers voor toeslagverlening en premiestelling en de overige parameters voor 2020 zijn beschikbaar. De website wordt in de komende week aangepast op deze cijfers. Ga naar de samenvatting.

Lees verder


Pensioenverlaging niet in 2020

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer tijdelijke maatregelen voorgesteld om pensioenverlagingen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarmee creëert de minister voor het komende jaar maatschappelijke rust voor veel deelnemers die op korte termijn verlagingen op zich af zagen komen. Ook voor de deelnemers en gepensioneerden van SPOA is verlaging van de pensioenen in 2020 zeer waarschijnlijk niet nodig.

Lees verder


Leden BPOA stemmen op ALV in met aanpassingen pensioenregeling

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) van 27 november jl. is door een meerderheid van de leden ingestemd met de wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2020. De pensioenopbouw daalt en de pensioenpremie wordt gedurende drie jaar in kleine stappen verhoogd.

Lees verder


Waarom premieverhoging?

De premieverhoging is noodzakelijk om de pensioenopbouw op niveau te houden. Met de huidige premie, neemt de pensioenopbouw steeds verder af. De daling van de marktrente is hiervan de belangrijkste oorzaak. We kunnen in het plaatje hieronder goed zien hoe sterk die daling in de afgelopen vijf jaar is geweest.

Lees verder

Partnerpensioen inruilen voor meer ouderdomspensioen


Gepubliceerd op 01-11-2018


Als deelnemer bij SPOA bouwt u automatisch ook een partnerpensioen op. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Daar kunnen goede redenen voor zijn.

  

Als deelnemer bij SPOA bouwt u automatisch ook een partnerpensioen op. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Daar kunnen goede redenen voor zijn. U heeft bijvoorbeeld geen partner, of uw partner heeft zelf een goede inkomensvoorziening en geen extra inkomen nodig, mocht u komen te overlijden.


Maak uw keuze een half jaar voor de pensioeningangsdatum

De keuze om partnerpensioen in te ruilen voor ouderdomspensioen maakt u op de pensioeningangsdatum. Een half jaar voor uw pensioeningangsdatum ontvangt u hierover van SPOA bericht. U hebt dan twee maanden de tijd om uw keuze door te geven aan het pensioenfonds.


Als u een partner heeft, dan is instemming van de partner vereist, indien u (een deel van) het partnerpensioen wilt inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Het is niet mogelijk om een partnerpensioen dat toekomt aan een ex-partner in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Na de pensionering kan uw keuze niet meer ongedaan worden gemaakt.


Ruilfactor

De grootte van het extra ouderdomspensioen wordt bepaald door het in te ruilen deel van het partnerpensioen te vermenigvuldigen met een ruilfactor.


 Tabel ruilfactor extra ouderdomspensioen 2018

De tabel (met inruilfactor 2018) geeft aan hoeveel het direct ingaand ouderdomspensioen (OP) bedraagt indien € 1.000 partnerpensioen (PP) wordt ingeruild voor OP bij pensionering. Voorbeeld: Indien op 55-jarige leeftijd € 1.000 PP wordt geruild naar OP dan bedraagt het direct ingaande OP na inruil € 143.


Het partnerpensioen kunt u naar keuze voor 100%, 75%, 50% of 25% inruilen. U ontvangt hiervoor bij de aanvraag van de uitruil een opgave met voorbeeldberekeningen.


Berekening

U kunt SPOA een voorbeeldberekening vragen van de financiële gevolgen van uw keuze. SPOA neemt de kosten van twee berekeningen (in totaal) voor haar rekening. Eventuele extra berekeningen betaalt u als deelnemer zelf.


SPOA werkt samen met