Laatste Nieuws


Vooraankondiging brief van Koolmees over pensioenregels in de media

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft aangegeven de pensioenregels voor één jaar te willen versoepelen. Daardoor neemt de kans op korting bij SPOA in 2020 opnieuw af. Koolmees hoopt hiermee onrust rondom de dreigende pensioenverlaging weg te nemen. De minister stuurt hierover uiterlijk 21 november een brief naar de Tweede Kamer.

Lees verder


Dekkingsgraad SPOA daalt naar 90,3%

Net als bij veel andere fondsen blijft de dekkingsgraad bij SPOA lager uitkomen. De actuele dekkingsgraad daalde eind augustus tot 90,3% van 93,9% eind juli. De beleidsdekkingsgraad ging in augustus omlaag naar 96,1% van 96,9% in juli. De kans dat het fonds in 2020 zal moeten korten, is daarmee waarschijnlijker geworden.

Lees verder


Pensioenkorting is waarschijnlijk en kan al in 2020 plaatsvinden

De dekkingsgraad van SPOA is in de eerste zeven maanden van dit jaar verder gedaald. Het pensioenfonds had eind juli een dekkingsgraad onder de nieuwe kritische grens van 95 procent. De actuele dekkingsgraad bedroeg eind juli 93,9 procent, een afname van 1,1 procentpunt ten opzichte van eind juni. Dat betekent dat korting waarschijnlijk is en al in 2020 kan plaatsvinden.

Lees verder


Gevolgen pensioenakkoord

De AOW-leeftijd blijft 66,4 jaar in 2020 en 2021 en stijgt daarna minder snel. In het akkoord is overeengekomen dat voor iedereen de AOW- leeftijd iets minder snel zal stijgen dan in de huidige situatie. Dat betekent dat iedereen toch wat eerder met pensioen kan dan gedacht. De tragere stijging tot en met 2024 is reeds in wet- en regelgeving doorgevoerd. Buiten de overeengekomen AOW- leeftijd tot en met 2024 bevat het akkoord vooral voorstellen op hoofdlijnen. Veel moet nog worden uitgewerkt.

Lees verder

Partnerpensioen inruilen voor meer ouderdomspensioen


Gepubliceerd op 01-11-2018


Als deelnemer bij SPOA bouwt u automatisch ook een partnerpensioen op. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Daar kunnen goede redenen voor zijn.

  

Als deelnemer bij SPOA bouwt u automatisch ook een partnerpensioen op. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Daar kunnen goede redenen voor zijn. U heeft bijvoorbeeld geen partner, of uw partner heeft zelf een goede inkomensvoorziening en geen extra inkomen nodig, mocht u komen te overlijden.


Maak uw keuze een half jaar voor de pensioeningangsdatum

De keuze om partnerpensioen in te ruilen voor ouderdomspensioen maakt u op de pensioeningangsdatum. Een half jaar voor uw pensioeningangsdatum ontvangt u hierover van SPOA bericht. U hebt dan twee maanden de tijd om uw keuze door te geven aan het pensioenfonds.


Als u een partner heeft, dan is instemming van de partner vereist, indien u (een deel van) het partnerpensioen wilt inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Het is niet mogelijk om een partnerpensioen dat toekomt aan een ex-partner in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Na de pensionering kan uw keuze niet meer ongedaan worden gemaakt.


Ruilfactor

De grootte van het extra ouderdomspensioen wordt bepaald door het in te ruilen deel van het partnerpensioen te vermenigvuldigen met een ruilfactor.


 Tabel ruilfactor extra ouderdomspensioen 2018

De tabel (met inruilfactor 2018) geeft aan hoeveel het direct ingaand ouderdomspensioen (OP) bedraagt indien € 1.000 partnerpensioen (PP) wordt ingeruild voor OP bij pensionering. Voorbeeld: Indien op 55-jarige leeftijd € 1.000 PP wordt geruild naar OP dan bedraagt het direct ingaande OP na inruil € 143.


Het partnerpensioen kunt u naar keuze voor 100%, 75%, 50% of 25% inruilen. U ontvangt hiervoor bij de aanvraag van de uitruil een opgave met voorbeeldberekeningen.


Berekening

U kunt SPOA een voorbeeldberekening vragen van de financiële gevolgen van uw keuze. SPOA neemt de kosten van twee berekeningen (in totaal) voor haar rekening. Eventuele extra berekeningen betaalt u als deelnemer zelf.


SPOA werkt samen met