Laatste Nieuws


Storing bij AZL verholpen

De storing bij AZL is verholpen. SPOA is weer bereikbaar via telefoon en e-mail. Ook het administratieportaal en het deelnemersportaal zijn weer normaal bereikbaar.

Lees verder


SPOA Jaarverslag 2018 gepubliceerd op de website

Het jaarverslag 2018 is vanaf nu beschikbaar op de website van SPOA. Scheidend directeur Raimond Siebesma geeft op de Algemene Ledenvergadering van BPOA op 25 juni aanstaande een toelichting op de cijfers. Leden van BPOA hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Zie ook de website van BPOA: www.bpoa.nl.

Lees verder


Pensioenopbouw en premie blijven gelijk in 2019

De pensioenopbouw bij SPOA blijft in 2019 gehandhaafd op 1,1% van de pensioengrondslag. Dat percentage is gelijk aan 2018. De premie blijft eveneens gelijk en bedraagt 24,7% van de pensioengrondslag.

Lees verder


Ouderdomspensioen inruilen voor meer partnerpensioen

Als deelnemer bij SPOA bouwt u naast ouderdomspensioen ook een partnerpensioen op. Het partnerpensioen is het pensioen waar uw partner recht op heeft, mocht u als deelnemer komen te overlijden. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen te verhogen door hiervoor een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.

Lees verder

Partnerpensioen inruilen voor meer ouderdomspensioen


Gepubliceerd op 01-11-2018


Als deelnemer bij SPOA bouwt u automatisch ook een partnerpensioen op. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Daar kunnen goede redenen voor zijn.

  

Als deelnemer bij SPOA bouwt u automatisch ook een partnerpensioen op. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Daar kunnen goede redenen voor zijn. U heeft bijvoorbeeld geen partner, of uw partner heeft zelf een goede inkomensvoorziening en geen extra inkomen nodig, mocht u komen te overlijden.


Maak uw keuze een half jaar voor de pensioeningangsdatum

De keuze om partnerpensioen in te ruilen voor ouderdomspensioen maakt u op de pensioeningangsdatum. Een half jaar voor uw pensioeningangsdatum ontvangt u hierover van SPOA bericht. U hebt dan twee maanden de tijd om uw keuze door te geven aan het pensioenfonds.


Als u een partner heeft, dan is instemming van de partner vereist, indien u (een deel van) het partnerpensioen wilt inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Het is niet mogelijk om een partnerpensioen dat toekomt aan een ex-partner in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Na de pensionering kan uw keuze niet meer ongedaan worden gemaakt.


Ruilfactor

De grootte van het extra ouderdomspensioen wordt bepaald door het in te ruilen deel van het partnerpensioen te vermenigvuldigen met een ruilfactor.


 Tabel ruilfactor extra ouderdomspensioen 2018

De tabel (met inruilfactor 2018) geeft aan hoeveel het direct ingaand ouderdomspensioen (OP) bedraagt indien € 1.000 partnerpensioen (PP) wordt ingeruild voor OP bij pensionering. Voorbeeld: Indien op 55-jarige leeftijd € 1.000 PP wordt geruild naar OP dan bedraagt het direct ingaande OP na inruil € 143.


Het partnerpensioen kunt u naar keuze voor 100%, 75%, 50% of 25% inruilen. U ontvangt hiervoor bij de aanvraag van de uitruil een opgave met voorbeeldberekeningen.


Berekening

U kunt SPOA een voorbeeldberekening vragen van de financiële gevolgen van uw keuze. SPOA neemt de kosten van twee berekeningen (in totaal) voor haar rekening. Eventuele extra berekeningen betaalt u als deelnemer zelf.


SPOA werkt samen met