Laatste Nieuws

Gepubliceerd op 01-11-2018

Vervroegd pensioen en deeltijdpensioen


Vervroegd pensioneren is een populaire keuze bij SPOA. Veel deelnemers maken gebruik van deze mogelijkheid. Met pensioen gaan is al mogelijk vanaf uw 55ste jaar. (De huidige pensioenrichtleeftijd is 68.) Dit heeft wel financiële gevolgen.

Lees verder

Gepubliceerd op 01-11-2018

2017 positief voor SPOA


SPOA sloot 2017 positief af, blijkt uit het Jaarverslag 2017 dat op deze website is gepubliceerd. Het rendement op de beleggingen bedroeg 6,6% en de dekkingsgraad steeg met 7% van 95,3 naar 102,3%. Per 1 januari 2017 werden de pensioenen van actieve en gewezen deelnemers conform het reglement verhoogd met 1,5%.

Lees verder

Gepubliceerd op 01-11-2018

Klanttevredenheidsonderzoek onder deelnemers


In november voert SPOA een klanttevredenheidsonderzoek uit onder deelnemers en gepensioneerden van het pensioenfonds. U wordt per e-mail of per brief benaderd met het verzoek om een digitale vragenlijst in te vullen. Met behulp van uw antwoorden zijn wij in staat om onze communicatie en dienstverlening verder te verbeteren. Daarom stellen wij uw medewerking zeer op prijs. Alvast dank voor uw medewerking!

Lees verder

Gepubliceerd op 13-09-2018

BPOA-leden benoemen Garmt Boonstra en Diederik Gombert tot bestuurslid


Benoeming nieuwe bestuursleden voor BPOA op extra ALV van 26 juli 2018. Door het vertrek van Paul van Bakel als voorzitter en per 1 januari 2019 van Hans Philipse uit het bestuur van BPOA, waren er binnen het bestuur vacatures ontstaan.

Lees verder

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.

SPOA werkt samen met