Laatste Nieuws


Pensioenopbouw en premie blijven gelijk in 2019

De pensioenopbouw bij SPOA blijft in 2019 gehandhaafd op 1,1% van de pensioengrondslag. Dat percentage is gelijk aan 2018. De premie blijft eveneens gelijk en bedraagt 24,7% van de pensioengrondslag.

Lees verder


Ouderdomspensioen inruilen voor meer partnerpensioen

Als deelnemer bij SPOA bouwt u naast ouderdomspensioen ook een partnerpensioen op. Het partnerpensioen is het pensioen waar uw partner recht op heeft, mocht u als deelnemer komen te overlijden. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen te verhogen door hiervoor een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.

Lees verder


Partnerpensioen inruilen voor meer ouderdomspensioen

Als deelnemer bij SPOA bouwt u automatisch ook een partnerpensioen op. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Daar kunnen goede redenen voor zijn.

Lees verder


Eerst een hoger en later een lager pensioen

U kunt de keuze maken om de eerste jaren na uw pensionering een hoger en daarna een lager pensioen te ontvangen. Daar is aantrekkelijk voor uw financiële planning. Zo kunt u dit hogere pensioen benutten om een deel van het inkomensgat te dichten dat ontstaat als u met pensioen gaat, maar mogelijk nog geen AOW ontvangt. U kunt na uw pensionering plannen hebben voor een reis of een andere grote uitgave.

Lees verder

Ouderdomspensioen inruilen voor meer partnerpensioen


Gepubliceerd op 01-11-2018


Als deelnemer bij SPOA bouwt u naast ouderdomspensioen ook een partnerpensioen op. Het partnerpensioen is het pensioen waar uw partner recht op heeft, mocht u als deelnemer komen te overlijden. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen te verhogen door hiervoor een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.

Als deelnemer bij SPOA bouwt u naast ouderdomspensioen ook een partnerpensioen op. Het partnerpensioen is het pensioen waar uw partner recht op heeft, mocht u als deelnemer komen te overlijden. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen te verhogen door hiervoor een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Zo kan het zijn dat uw partner zelf geen pensioen opgebouwd heeft en daarom te weinig inkomsten heeft om met het opgebouwde partnerpensioen rond te kunnen komen, mocht u komen te overlijden. Ook door een echtscheiding in het verleden kan het partnerpensioen lager uitvallen. De ex-partner ontvangt dan normaal gesproken het deel van het partnerpensioen dat is opgebouwd gedurende de periode voor de echtscheiding.


Maak uw keuze een half jaar voor de pensioeningangsdatum

Een keuze om ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen maakt u op de pensioeningangsdatum. Een half jaar voor uw pensioeningangsdatum ontvangt u hierover van SPOA bericht. U hebt dan twee maanden de tijd om uw keuze door te geven. Na de pensionering kan uw keuze niet meer ongedaan worden gemaakt.


Ruilfactor

De grootte van het extra partnerpensioen wordt bepaald door het in te ruilen deel van het ouderdomspensioen te vermenigvuldigen met een ruilfactor.


Tabel ruilfactor extra partnerpensioen 2018Verhogen partnerpensioen in combinatie met andere keuzemogelijkheden

De inruil van ouderdomspensioen in extra partnerpensioen vindt plaats vóór de berekening van een keuze voor eerder met pensioen gaan of deeltijdpensioen. Kiest u hier ook voor, dan wordt eerst de hoogte van het ouderdomspensioen bepaald na uitruil voor een hoger partnerpensioen. De hoogte van dit ouderdomspensioen wordt dan gehanteerd voor het berekenen van de pensioenhoogte bij een vervroegd pensioen of deeltijdpensioen.


Berekening

U kunt SPOA een voorbeeldberekening vragen van de financiële gevolgen van uw keuze. SPOA neemt de kosten van twee berekeningen (in totaal) voor haar rekening. Eventuele extra berekeningen betaalt u als deelnemer zelf.SPOA werkt samen met