Laatste Nieuws


Vooraankondiging brief van Koolmees over pensioenregels in de media

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft aangegeven de pensioenregels voor één jaar te willen versoepelen. Daardoor neemt de kans op korting bij SPOA in 2020 opnieuw af. Koolmees hoopt hiermee onrust rondom de dreigende pensioenverlaging weg te nemen. De minister stuurt hierover uiterlijk 21 november een brief naar de Tweede Kamer.

Lees verder


Dekkingsgraad SPOA daalt naar 90,3%

Net als bij veel andere fondsen blijft de dekkingsgraad bij SPOA lager uitkomen. De actuele dekkingsgraad daalde eind augustus tot 90,3% van 93,9% eind juli. De beleidsdekkingsgraad ging in augustus omlaag naar 96,1% van 96,9% in juli. De kans dat het fonds in 2020 zal moeten korten, is daarmee waarschijnlijker geworden.

Lees verder


Pensioenkorting is waarschijnlijk en kan al in 2020 plaatsvinden

De dekkingsgraad van SPOA is in de eerste zeven maanden van dit jaar verder gedaald. Het pensioenfonds had eind juli een dekkingsgraad onder de nieuwe kritische grens van 95 procent. De actuele dekkingsgraad bedroeg eind juli 93,9 procent, een afname van 1,1 procentpunt ten opzichte van eind juni. Dat betekent dat korting waarschijnlijk is en al in 2020 kan plaatsvinden.

Lees verder


Gevolgen pensioenakkoord

De AOW-leeftijd blijft 66,4 jaar in 2020 en 2021 en stijgt daarna minder snel. In het akkoord is overeengekomen dat voor iedereen de AOW- leeftijd iets minder snel zal stijgen dan in de huidige situatie. Dat betekent dat iedereen toch wat eerder met pensioen kan dan gedacht. De tragere stijging tot en met 2024 is reeds in wet- en regelgeving doorgevoerd. Buiten de overeengekomen AOW- leeftijd tot en met 2024 bevat het akkoord vooral voorstellen op hoofdlijnen. Veel moet nog worden uitgewerkt.

Lees verder

Ouderdomspensioen inruilen voor meer partnerpensioen


Gepubliceerd op 01-11-2018


Als deelnemer bij SPOA bouwt u naast ouderdomspensioen ook een partnerpensioen op. Het partnerpensioen is het pensioen waar uw partner recht op heeft, mocht u als deelnemer komen te overlijden. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen te verhogen door hiervoor een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.

Als deelnemer bij SPOA bouwt u naast ouderdomspensioen ook een partnerpensioen op. Het partnerpensioen is het pensioen waar uw partner recht op heeft, mocht u als deelnemer komen te overlijden. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen te verhogen door hiervoor een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Zo kan het zijn dat uw partner zelf geen pensioen opgebouwd heeft en daarom te weinig inkomsten heeft om met het opgebouwde partnerpensioen rond te kunnen komen, mocht u komen te overlijden. Ook door een echtscheiding in het verleden kan het partnerpensioen lager uitvallen. De ex-partner ontvangt dan normaal gesproken het deel van het partnerpensioen dat is opgebouwd gedurende de periode voor de echtscheiding.


Maak uw keuze een half jaar voor de pensioeningangsdatum

Een keuze om ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen maakt u op de pensioeningangsdatum. Een half jaar voor uw pensioeningangsdatum ontvangt u hierover van SPOA bericht. U hebt dan twee maanden de tijd om uw keuze door te geven. Na de pensionering kan uw keuze niet meer ongedaan worden gemaakt.


Ruilfactor

De grootte van het extra partnerpensioen wordt bepaald door het in te ruilen deel van het ouderdomspensioen te vermenigvuldigen met een ruilfactor.


Tabel ruilfactor extra partnerpensioen 2018Verhogen partnerpensioen in combinatie met andere keuzemogelijkheden

De inruil van ouderdomspensioen in extra partnerpensioen vindt plaats vóór de berekening van een keuze voor eerder met pensioen gaan of deeltijdpensioen. Kiest u hier ook voor, dan wordt eerst de hoogte van het ouderdomspensioen bepaald na uitruil voor een hoger partnerpensioen. De hoogte van dit ouderdomspensioen wordt dan gehanteerd voor het berekenen van de pensioenhoogte bij een vervroegd pensioen of deeltijdpensioen.


Berekening

U kunt SPOA een voorbeeldberekening vragen van de financiële gevolgen van uw keuze. SPOA neemt de kosten van twee berekeningen (in totaal) voor haar rekening. Eventuele extra berekeningen betaalt u als deelnemer zelf.SPOA werkt samen met