Laatste Nieuws


Storing bij AZL verholpen

De storing bij AZL is verholpen. SPOA is weer bereikbaar via telefoon en e-mail. Ook het administratieportaal en het deelnemersportaal zijn weer normaal bereikbaar.

Lees verder


SPOA Jaarverslag 2018 gepubliceerd op de website

Het jaarverslag 2018 is vanaf nu beschikbaar op de website van SPOA. Scheidend directeur Raimond Siebesma geeft op de Algemene Ledenvergadering van BPOA op 25 juni aanstaande een toelichting op de cijfers. Leden van BPOA hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Zie ook de website van BPOA: www.bpoa.nl.

Lees verder


Pensioenopbouw en premie blijven gelijk in 2019

De pensioenopbouw bij SPOA blijft in 2019 gehandhaafd op 1,1% van de pensioengrondslag. Dat percentage is gelijk aan 2018. De premie blijft eveneens gelijk en bedraagt 24,7% van de pensioengrondslag.

Lees verder


Ouderdomspensioen inruilen voor meer partnerpensioen

Als deelnemer bij SPOA bouwt u naast ouderdomspensioen ook een partnerpensioen op. Het partnerpensioen is het pensioen waar uw partner recht op heeft, mocht u als deelnemer komen te overlijden. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen te verhogen door hiervoor een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.

Lees verder

Ouderdomspensioen inruilen voor meer partnerpensioen


Gepubliceerd op 01-11-2018


Als deelnemer bij SPOA bouwt u naast ouderdomspensioen ook een partnerpensioen op. Het partnerpensioen is het pensioen waar uw partner recht op heeft, mocht u als deelnemer komen te overlijden. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen te verhogen door hiervoor een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.

Als deelnemer bij SPOA bouwt u naast ouderdomspensioen ook een partnerpensioen op. Het partnerpensioen is het pensioen waar uw partner recht op heeft, mocht u als deelnemer komen te overlijden. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen te verhogen door hiervoor een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Zo kan het zijn dat uw partner zelf geen pensioen opgebouwd heeft en daarom te weinig inkomsten heeft om met het opgebouwde partnerpensioen rond te kunnen komen, mocht u komen te overlijden. Ook door een echtscheiding in het verleden kan het partnerpensioen lager uitvallen. De ex-partner ontvangt dan normaal gesproken het deel van het partnerpensioen dat is opgebouwd gedurende de periode voor de echtscheiding.


Maak uw keuze een half jaar voor de pensioeningangsdatum

Een keuze om ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen maakt u op de pensioeningangsdatum. Een half jaar voor uw pensioeningangsdatum ontvangt u hierover van SPOA bericht. U hebt dan twee maanden de tijd om uw keuze door te geven. Na de pensionering kan uw keuze niet meer ongedaan worden gemaakt.


Ruilfactor

De grootte van het extra partnerpensioen wordt bepaald door het in te ruilen deel van het ouderdomspensioen te vermenigvuldigen met een ruilfactor.


Tabel ruilfactor extra partnerpensioen 2018Verhogen partnerpensioen in combinatie met andere keuzemogelijkheden

De inruil van ouderdomspensioen in extra partnerpensioen vindt plaats vóór de berekening van een keuze voor eerder met pensioen gaan of deeltijdpensioen. Kiest u hier ook voor, dan wordt eerst de hoogte van het ouderdomspensioen bepaald na uitruil voor een hoger partnerpensioen. De hoogte van dit ouderdomspensioen wordt dan gehanteerd voor het berekenen van de pensioenhoogte bij een vervroegd pensioen of deeltijdpensioen.


Berekening

U kunt SPOA een voorbeeldberekening vragen van de financiële gevolgen van uw keuze. SPOA neemt de kosten van twee berekeningen (in totaal) voor haar rekening. Eventuele extra berekeningen betaalt u als deelnemer zelf.SPOA werkt samen met