Laatste Nieuws


Vooraankondiging brief van Koolmees over pensioenregels in de media

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft aangegeven de pensioenregels voor één jaar te willen versoepelen. Daardoor neemt de kans op korting bij SPOA in 2020 opnieuw af. Koolmees hoopt hiermee onrust rondom de dreigende pensioenverlaging weg te nemen. De minister stuurt hierover uiterlijk 21 november een brief naar de Tweede Kamer.

Lees verder


Dekkingsgraad SPOA daalt naar 90,3%

Net als bij veel andere fondsen blijft de dekkingsgraad bij SPOA lager uitkomen. De actuele dekkingsgraad daalde eind augustus tot 90,3% van 93,9% eind juli. De beleidsdekkingsgraad ging in augustus omlaag naar 96,1% van 96,9% in juli. De kans dat het fonds in 2020 zal moeten korten, is daarmee waarschijnlijker geworden.

Lees verder


Pensioenkorting is waarschijnlijk en kan al in 2020 plaatsvinden

De dekkingsgraad van SPOA is in de eerste zeven maanden van dit jaar verder gedaald. Het pensioenfonds had eind juli een dekkingsgraad onder de nieuwe kritische grens van 95 procent. De actuele dekkingsgraad bedroeg eind juli 93,9 procent, een afname van 1,1 procentpunt ten opzichte van eind juni. Dat betekent dat korting waarschijnlijk is en al in 2020 kan plaatsvinden.

Lees verder


Gevolgen pensioenakkoord

De AOW-leeftijd blijft 66,4 jaar in 2020 en 2021 en stijgt daarna minder snel. In het akkoord is overeengekomen dat voor iedereen de AOW- leeftijd iets minder snel zal stijgen dan in de huidige situatie. Dat betekent dat iedereen toch wat eerder met pensioen kan dan gedacht. De tragere stijging tot en met 2024 is reeds in wet- en regelgeving doorgevoerd. Buiten de overeengekomen AOW- leeftijd tot en met 2024 bevat het akkoord vooral voorstellen op hoofdlijnen. Veel moet nog worden uitgewerkt.

Lees verder

Opgebouwd ouderdomspensioen hoger door vaste toekomstige toeslag


Gepubliceerd op 10-09-2019


Mijn pensioenoverzicht.nl en ons deelnemersportaal tonen voor niet-gepensioneerde deelnemers een lager bedrag aan opgebouwd pensioen dan het in werkelijkheid is. Het is op dit moment technisch niet mogelijk om de toekomstige (maar nu reeds ingekochte) vaste toeslag van 1,5% over het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen op deze websites. Dit verschil kan tot een verkeerd beeld leiden over de reeds opgebouwde pensioenaanspraken bij SPOA. Die is namelijk hoger dan op deze websites wordt getoond.

Hoe werkt de vaste toeslag?

Van de ingelegde premie wordt jaarlijks een pensioenaanspraak ingekocht. Deze pensioenaanspraak bevat voor het ouderdomspensioen een jaarlijkse toeslag van 1,5% tot de pensioenrichtdatum. Deze toeslag wordt uit de premie gefinancierd en is dus voor de pensioenopbouw van dat jaar al ingekocht tot de pensioendatum.


Hoewel de toeslag nog niet is toegekend, is deze al wel ingekocht. De toekomstige toeslag is dus onvoorwaardelijk. Ook als de deelnemer stopt met opbouwen bij SPOA blijft het recht op deze toeslag bestaan. Het opgebouwde ouderdomspensioen blijft jaarlijks met 1,5% vaste toeslag groeien.


Deze opzet is een oplossing die past bij apothekers. De waarde van de pensioenopbouw is hierdoor voor jonge apothekers hoger dan voor oudere apothekers. Bij SPOA is er daarom geen doorsneeopbouw, zoals bij de meeste andere pensioenfondsen.

Opgegeven bereikte pensioen in werkelijkheid hoger dan op de websites    

Op ons deelnemersportaal en op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u echter uw opgebouwde pensioen bij SPOA zónder de vaste toekomstige toeslag. Deze bedragen vallen een stuk lager uit. Helaas is het niet mogelijk om dit aan te passen. Om verwarring te voorkomen, tonen we voortaan op uw UPO hoe hoog uw opgebouwd pensioen zonder, maar ook met, de vaste toekomstige toeslag is. U ziet op het UPO dus twee bedragen: exclusief de toekomstige vaste toeslag en inclusief de toekomstige vaste toeslag. Dat laatste geeft een beter beeld van wat u aan pensioen ontvangt voor uw ingelegde premie.


Omdat de vaste toeslag een verworven (al ingekocht) recht is, kan dit meegenomen worden bij het al bereikte pensioenresultaat. U ontvangt de vaste toeslag tot aan de pensioenrichtleeftijd. Bij uw financiële planning kunt u uitgaan van het bedrag inclusief de toekomstige toeslag. 

SPOA werkt samen met