Laatste Nieuws


Parameters 2020 beschikbaar

De cijfers voor toeslagverlening en premiestelling en de overige parameters voor 2020 zijn beschikbaar. De website wordt in de komende week aangepast op deze cijfers. Ga naar de samenvatting.

Lees verder


Pensioenverlaging niet in 2020

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer tijdelijke maatregelen voorgesteld om pensioenverlagingen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarmee creëert de minister voor het komende jaar maatschappelijke rust voor veel deelnemers die op korte termijn verlagingen op zich af zagen komen. Ook voor de deelnemers en gepensioneerden van SPOA is verlaging van de pensioenen in 2020 zeer waarschijnlijk niet nodig.

Lees verder


Leden BPOA stemmen op ALV in met aanpassingen pensioenregeling

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) van 27 november jl. is door een meerderheid van de leden ingestemd met de wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2020. De pensioenopbouw daalt en de pensioenpremie wordt gedurende drie jaar in kleine stappen verhoogd.

Lees verder


Waarom premieverhoging?

De premieverhoging is noodzakelijk om de pensioenopbouw op niveau te houden. Met de huidige premie, neemt de pensioenopbouw steeds verder af. De daling van de marktrente is hiervan de belangrijkste oorzaak. We kunnen in het plaatje hieronder goed zien hoe sterk die daling in de afgelopen vijf jaar is geweest.

Lees verder

Opgebouwd ouderdomspensioen hoger door vaste toekomstige toeslag


Gepubliceerd op 10-09-2019


Mijn pensioenoverzicht.nl en ons deelnemersportaal tonen voor niet-gepensioneerde deelnemers een lager bedrag aan opgebouwd pensioen dan het in werkelijkheid is. Het is op dit moment technisch niet mogelijk om de toekomstige (maar nu reeds ingekochte) vaste toeslag van 1,5% over het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen op deze websites. Dit verschil kan tot een verkeerd beeld leiden over de reeds opgebouwde pensioenaanspraken bij SPOA. Die is namelijk hoger dan op deze websites wordt getoond.

Hoe werkt de vaste toeslag?

Van de ingelegde premie wordt jaarlijks een pensioenaanspraak ingekocht. Deze pensioenaanspraak bevat voor het ouderdomspensioen een jaarlijkse toeslag van 1,5% tot de pensioenrichtdatum. Deze toeslag wordt uit de premie gefinancierd en is dus voor de pensioenopbouw van dat jaar al ingekocht tot de pensioendatum.


Hoewel de toeslag nog niet is toegekend, is deze al wel ingekocht. De toekomstige toeslag is dus onvoorwaardelijk. Ook als de deelnemer stopt met opbouwen bij SPOA blijft het recht op deze toeslag bestaan. Het opgebouwde ouderdomspensioen blijft jaarlijks met 1,5% vaste toeslag groeien.


Deze opzet is een oplossing die past bij apothekers. De waarde van de pensioenopbouw is hierdoor voor jonge apothekers hoger dan voor oudere apothekers. Bij SPOA is er daarom geen doorsneeopbouw, zoals bij de meeste andere pensioenfondsen.

Opgegeven bereikte pensioen in werkelijkheid hoger dan op de websites    

Op ons deelnemersportaal en op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u echter uw opgebouwde pensioen bij SPOA zónder de vaste toekomstige toeslag. Deze bedragen vallen een stuk lager uit. Helaas is het niet mogelijk om dit aan te passen. Om verwarring te voorkomen, tonen we voortaan op uw UPO hoe hoog uw opgebouwd pensioen zonder, maar ook met, de vaste toekomstige toeslag is. U ziet op het UPO dus twee bedragen: exclusief de toekomstige vaste toeslag en inclusief de toekomstige vaste toeslag. Dat laatste geeft een beter beeld van wat u aan pensioen ontvangt voor uw ingelegde premie.


Omdat de vaste toeslag een verworven (al ingekocht) recht is, kan dit meegenomen worden bij het al bereikte pensioenresultaat. U ontvangt de vaste toeslag tot aan de pensioenrichtleeftijd. Bij uw financiële planning kunt u uitgaan van het bedrag inclusief de toekomstige toeslag. 

SPOA werkt samen met