A

A
Gepubliceerd op 01-07-2021

Mijn Pensioenadministratie: hoe logt u in?

Bij SPOA was niet bekend welke deelnemers in loondienst zijn en dus niet beschikken over een KvK-nummer gelieerd aan een apotheek. Daarom heeft SPOA een externe partij opdracht gegeven om KvK-nummers te verzamelen. Op basis van die uitkomst hebt u een brief ontvangen over het inloggen met eHerkenning of over het inloggen met e-mailadres en wachtwoord. Hebt u volgens u de verkeerde brief ontvangen? Stuur dan een e-mail naar spoa-pi@azl.eu. Wilt u inloggen met eHerkenning? Vermeld in deze e-mail dan ook uw KvK-nummer (gelieerd aan de apotheek). Let op: als u zelfstandig apotheker bent is het voor u niet mogelijk om in te loggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

  • Bent u zelfstandig apotheker? Regel een eHerkenningsmiddel op niveau EH3

Met eHerkenning kunt u veilig inloggen om online zaken met de overheid te regelen. U kunt eHerkenning bijvoorbeeld gebruiken bij de Belastingdienst en het UWV. Als u inlogt met eHerkenning, weten organisaties zeker dat u bent wie u zegt dat u bent én dat u mag doen wat u wilt doen. Het geeft u de extra zekerheid dat de site waar u inlogt betrouwbaar en veilig is.

Een inlogmiddel van eHerkenning is persoonsgebonden. Het middel zelf kan nooit worden gedeeld of overgedragen. U bent vrij om te bepalen bij welke leverancier u een eHerkenningsmiddel koopt.

Betrouwbaarheidsniveau EH3
Houd in de selectie van een leverancier wel rekening met het betrouwbaarheidsniveau. eHerkenning is er in 5 betrouwbaarheidsniveaus. Hoe hoger, hoe meer gevoelige informatie u kunt uitwisselen. Met een eHerkenningsmiddel van een hoger betrouwbaarheidsniveau kunt u altijd inloggen bij een dienst waarvoor een lager niveau vereist is. Andersom kan dit niet. Voor het inloggen in Mijn Pensioenadministratie heb u ten minste een eHerkenningsmiddel nodig op betrouwbaarheidsniveau EH3.

Upgraden of aanvragen
Beschikt u al over een eHerkenningsmiddel? Controleer dan of het betrouwbaarheidscriteria voldoet en zorg zo nodig voor een upgrade. Hebt u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag het dan aan bij een erkende leverancier. Bekijk hiervoor het stappenplan op www.eherkenning.nl.

Dienst toevoegen
Bij de aanvraag kunt u aangeven dat u de dienst portal.mijnpensioenadministratie.nl van pensioenuitvoeringsorganisatie AZL wil toevoegen. Beschikt u al over een eHerkenningsmiddel? Dan kunt u het toevoegen van deze dienst regelen met uw eHerkenningsleverancier.  

Hebt u vragen over eHerkenning? U vindt informatie op www.spoa.nl of kijk op www.eherkenning.nl.

  • Bent u apotheker in loondienst? Log in met e-mailadres en wachtwoord

Als u geen KvK-nummer hebt, kunt u geen eHerkenning aanvragen. In de toekomst willen we ervoor zorgen dat u in Mijn Pensioenadministratie kunt inloggen met uw DigiD. Dat is nu technisch nog niet mogelijk. Daarom kunt u voorlopig inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord. In de brief die u hebt ontvangen, leest u daar meer over.