A

A
Gepubliceerd op 26-11-2021

Liesbeth Denee en Peter Bannink voorgedragen als nieuwe bestuursleden van SPOA

BPOA heeft Liesbeth Denee en Peter Bannink voorgedragen voor benoeming in het bestuur van SPOA. Liesbeth is apotheker in Harderwijk. Peter is werkzaam bij PFZW.

Denee zal worden benoemd om de vacature in te vullen die ontstaat na het vertrek van Johannes Boelstra vanwege het bereiken van zijn maximale zittingstermijn per 31 december 2021. 

Bannink heeft veel ervaring met pensioenuitvoering, IT en databeveiliging. Door zijn komst wordt het bestuur uitgebreid met een bestuurslid met expertise op het gebied van pensioenbeheer.

Beide bestuursleden hebben nu nog de aspirant-status. Na de benoeming van Liesbeth en Peter bestaat het bestuur van SPOA uit 5 apothekers en 2 niet-apothekers (sinds 2017 is Ronald Heijn bestuurslid met expertise op vermogensbeheer). In deze samenstelling is het bestuur optimaal toegerust om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel op een deskundige en professionele wijze te volbrengen.