Laatste Nieuws


SPOA verhoogt uw pensioenaanspraak met 1,5%

De jaarlijkse vaste verhoging van de pensioenaanspraak met 1,5% werd op 1 januari doorgevoerd. De verhoging geldt voor deelnemers die actief pensioen opbouwen en voor gewezen deelnemers.

Lees verder


Dekkingsgraad SPOA niet de reden voor aanpassing pensioenregeling

De pensioenregeling moest in januari worden aangepast omdat de pensioenpremie onvoldoende was om de pensioenopbouw volledig te financieren. Een deel van de financiering van de pensioenopbouw kwam de afgelopen jaren uit de reserves van SPOA. Daardoor betalen slapers en gepensioneerden mee aan het pensioen van de actieven. Het bestuur vindt dit niet langer acceptabel. De dekkingsgraad van SPOA kent juist een positieve ontwikkeling en vormde geen reden tot aanpassing van de pensioenregeling.

Lees verder


SPOA: van, voor en door apothekers

SPOA is een beroepspensioenfonds. Het bestuur van het fonds wordt gevormd door apothekers die zelf deelnemen of hebben genomen aan de pensioenregeling, aangevuld met een externe deskundige. SPOA is een verplicht gesteld pensioenfonds. Dit betekent dat alle apothekers werkzaam in een openbare apotheek1 in Nederland verplicht zijn deel te nemen aan de pensioenregeling.

Lees verder


Goedkeuring DNB voor Lie-Kwie-ten Berge en Steffens

De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de benoeming van Elaine Lie-Kwie-ten Berge en Bas Steffens tot bestuurslid van SPOA. Daarmee is de benoeming officieel. Lie-Kwie-ten Berge en Steffens waren reeds aspirant-bestuurslid. Beiden zijn beroepsgenoten en nemen zelf deel aan de pensioenregeling.

Lees verder

Kans op verlaging pensioen in 2017 neemt ook bij SPOA toe


Gepubliceerd op 01-01-1970


De grote pensioenfondsen in Nederland waarschuwden begin dit jaar in de media voor verlaging van pensioenen. Dit jaar waarschijnlijk nog niet, maar de kans op het zogenaamde korten van de pensioenen in 2017 is volgens deze pensioenfondsen groot. Ook het verhogen van pensioenen om de inflatie te compenseren is op dit moment ver weg. SPOA kampt momenteel met dezelfde problematiek.

Zorg over dekkingsgraad

SPOA staat er iets beter voor dan de grote fondsen, maar ook bij ons is de beleidsdekkingsgraad eind januari onder de 100% gezakt. SPOA heeft net als veel andere pensioenfondsen te maken met verschillende problemen. Door de aanhoudende lage marktrente moeten wij rekening houden met lage verwachte rente-inkomsten in de toekomst. Daarom is nu meer geld nodig om in de toekomst pensioenen uit te kunnen keren. De lage olieprijzen en de onrust over de ontwikkeling van de economie in Azië zorgen daarnaast voor een negatief effect op de beleggingen. Door strengere rekenregels van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ten slotte ook nog hogere buffers nodig.

Oplossingen

De meest voor de hand liggende oplossing is dat er een einde komt aan de economische stimuleringsmaatregelen van de Europese Unie die de rente nu kunstmatig laag houden. Onlangs heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verlaagd naar 0%. Het draagvlak voor deze economische stimulering neemt echter af nu de nadelen van de lage rente steeds zichtbaarder worden. De druk op de ECB om de rente te verhogen neemt dan ook langzaam toe.

Pensioenen verlagen

Een andere oplossing ligt in een verlaging van de pensioenen. Daarmee nemen de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen af en stijgt de dekkingsgraad weer naar een niveau waarmee we onze toekomstige verplichtingen kunnen nakomen. Het verlagen van ­pensioen is een zeer vervelende maatregel die het bestuur van SPOA koste wat het kost wil vermijden. Maar als de situatie niet verandert, neemt de kans op deze maatregel bij veel pensioenfondsen toe. Ook bij SPOA.

Balans opmaken op 31 december 2016

SPOA heeft de balans opgemaakt op basis van de situatie per eind 2015. Op basis van deze dekkingsgraad hoefden de pensioenen niet te worden verlaagd. Voor DNB geldt de gemiddelde dekkingsgraad van twaalf maanden. Op 31 december van dit jaar maakt SPOA de balans opnieuw op. De toezichthouder eist dat fondsen een dekking van minimaal 104,3%hebben. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 91%, moet de pensioentoezegging van DNB direct worden verlaagd. De beleidsdekkingsgraad bedraagt eind februari 98,9%. U kunt de dekkingsgraad altijd nalezen op www.spoa.nl.[SV1]


[SV1]Website

SPOA werkt samen met