Laatste Nieuws


Vooraankondiging brief van Koolmees over pensioenregels in de media

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft aangegeven de pensioenregels voor één jaar te willen versoepelen. Daardoor neemt de kans op korting bij SPOA in 2020 opnieuw af. Koolmees hoopt hiermee onrust rondom de dreigende pensioenverlaging weg te nemen. De minister stuurt hierover uiterlijk 21 november een brief naar de Tweede Kamer.

Lees verder


Dekkingsgraad SPOA daalt naar 90,3%

Net als bij veel andere fondsen blijft de dekkingsgraad bij SPOA lager uitkomen. De actuele dekkingsgraad daalde eind augustus tot 90,3% van 93,9% eind juli. De beleidsdekkingsgraad ging in augustus omlaag naar 96,1% van 96,9% in juli. De kans dat het fonds in 2020 zal moeten korten, is daarmee waarschijnlijker geworden.

Lees verder


Pensioenkorting is waarschijnlijk en kan al in 2020 plaatsvinden

De dekkingsgraad van SPOA is in de eerste zeven maanden van dit jaar verder gedaald. Het pensioenfonds had eind juli een dekkingsgraad onder de nieuwe kritische grens van 95 procent. De actuele dekkingsgraad bedroeg eind juli 93,9 procent, een afname van 1,1 procentpunt ten opzichte van eind juni. Dat betekent dat korting waarschijnlijk is en al in 2020 kan plaatsvinden.

Lees verder


Gevolgen pensioenakkoord

De AOW-leeftijd blijft 66,4 jaar in 2020 en 2021 en stijgt daarna minder snel. In het akkoord is overeengekomen dat voor iedereen de AOW- leeftijd iets minder snel zal stijgen dan in de huidige situatie. Dat betekent dat iedereen toch wat eerder met pensioen kan dan gedacht. De tragere stijging tot en met 2024 is reeds in wet- en regelgeving doorgevoerd. Buiten de overeengekomen AOW- leeftijd tot en met 2024 bevat het akkoord vooral voorstellen op hoofdlijnen. Veel moet nog worden uitgewerkt.

Lees verder

Hoe is uw pensioen opgebouwd?


Gepubliceerd op 09-06-2017


Krijgt u uw ingelegde premie wel terug? Een goede pensioenregeling. Dat is wat SPOA voor u verzorgt. Hoeveel rendement mag u verwachten op uw ingelegde premies? Daarover bestaat veel onduidelijkheid. Een onderzoek uit 2015 onder deelnemers van SPOA wees uit dat uw verwachtingen laag zijn. Veel lager dan wat u zou mogen verwachten. Het bestuur heeft daarom na laten rekenen hoeveel u daadwerkelijk kunt verwachten van de pensioenregeling van SPOA.

Drie maatmensen in twee scenario’s

Om meer inzicht te bieden hebben we de verwachte opbouw van het pensioen uitgerekend voor drie zogenoemde maatmensen: een deelnemer van 25, 45 en 65 jaar oud. Voor deze maatmensen is een gemiddeld scenario als uitgangspunt genomen. In dit scenario gaan wij ervan uit dat op termijn gemiddeld voorwaardelijke indexatie plaatsvindt.

 

Scenario met én zonder voorwaardelijke indexatie

Daarnaast hebben we ook gekeken naar een negatief scenario waarin geen voorwaardelijke indexatie wordt toegekend, zowel voor als na de pensioendatum. Zo ontstaat een beeld van het te verwachten rendement als het pensioenfonds langere tijd niet in staat is om een voorwaardelijke indexatie toe te kennen. Verondersteld wordt dat de deelnemer tot 67-jarige leeftijd altijd de volledige pensioenpremie betaalt of heeft betaald. We laten bewust zien dat een flink deel van het rendement na de pensioendatum wordt gerealiseerd. Dit is een belangrijk voordeel van de pensioenregeling van SPOA. Beleggen na de pensioendatum is lang niet in alle pensioenregelingen mogelijk. Voor de gemaakte analyses is uitgegaan van een berekeningsdatum van 1 januari 2017.

 

Een deelnemer van 25 jaar oud: 49 tot 69% van het pensioen is rendement

Een 25-jarige deelnemer, zonder eerder opgebouwde aanspraken en met alleen toekomstige premies en rendementen mag op basis van de huidige pensioenregeling in een gemiddeld scenario het volgende verwachten.


Figuur 1: gemiddeld scenario
Uit figuur 1 blijkt dat voor een 25-jarige deelnemer de verwachte toekomstige uitkeringen voor circa 31% worden verkregen uit nog te betalen pensioenpremies. De overige 69% wordt verkregen uit het verwachte rendement op de ingelegde premies. Hiervan is circa 42% afkomstig uit het verwachte rendement voor de pensioendatum en circa 27% afkomstig uit het verwachte rendement na de pensioendatum.


Figuur 2: scenario zonder voorwaardelijke indexatieAls een 25-jarige deelnemer gedurende de totale looptijd geen voorwaardelijke toeslagverlening ontvangt, wordt circa 51% van de verwachte toekomstige uitkeringen verkregen uit de inleg van toekomstige premies. De overige 49% komt voort uit het verwachte rendement over deze premies.

 

Een deelnemer van 45 jaar oud: 55 tot 72% van het pensioen is rendement

Een 45-jarige deelnemer, die sinds de 25-jarige leeftijd pensioen opbouwt bij SPOA mag het volgende verwachten.


Figuur 3: gemiddeld scenario


 


De verwachte toekomstige uitkeringen wordt voor circa 28% verkregen uit ingelegde premies (zowel reeds betaalde als nog te betalen premies). De overige 72% wordt verkregen uit het rendement (inclusief toekomstige) op de ingelegde premies. Hiervan is circa 36% afkomstig uit het behaalde plus verwachte rendement voor de pensioendatum en circa 36% afkomstig uit het verwachte rendement na de pensioendatum.


Figuur 4: scenario zonder voorwaardelijke indexatieAls een 45-jarige deelnemer geen voorwaardelijke toeslagverlening meer ontvangt, dan wordt circa 45% van de verwachte toekomstige uitkeringen verkregen uit de inleg van premies. De overige 55% komt voort uit het eerder behaalde en verwachte rendement over deze premies.

 

Een deelnemer van 65 jaar oud: 68 tot 71% van het pensioen is rendement

Een 65-jarige deelnemer, die sinds de 25-jarige leeftijd pensioen opbouwt bij SPOA mag het volgende verwachten.


Figuur 5: gemiddeld scenario

 Voor een 65-jarige deelnemer worden de verwachte toekomstige uitkeringen voor circa 29% verkregen uit ingelegde premies. De overige 71% wordt verkregen uit het rendement op de ingelegde premies. Hiervan is circa 52% afkomstig uit het behaalde plus verwachte rendement voor de pensioendatum en circa 19% afkomstig uit het verwachte rendement na de pensioendatum.


Figuur 6: scenario zonder voorwaardelijke indexatieVoor een 65-jarige deelnemer wordt circa 32% van de verwachte pensioenuitkeringen verkregen uit premies. De overige 68% komt voort uit rendement over deze ingelegde premies, mocht er sprake zijn van geen voorwaardelijke indexaties.

SPOA werkt samen met