Laatste Nieuws


Dekkingsgraad SPOA daalt naar 90,3%

Net als bij veel andere fondsen blijft de dekkingsgraad bij SPOA lager uitkomen. De actuele dekkingsgraad daalde eind augustus tot 90,3% van 93,9% eind juli. De beleidsdekkingsgraad ging in augustus omlaag naar 96,1% van 96,9% in juli. De kans dat het fonds in 2020 zal moeten korten is daarmee waarschijnlijker geworden.

Lees verder


Pensioenkorting is waarschijnlijk en kan al in 2020 plaatsvinden

De dekkingsgraad van SPOA is in de eerste zeven maanden van dit jaar verder gedaald. Het pensioenfonds had eind juli een dekkingsgraad onder de nieuwe kritische grens van 95 procent. De actuele dekkingsgraad bedroeg eind juli 93,9 procent, een afname van 1,1 procentpunt ten opzichte van eind juni. Dat betekent dat korting waarschijnlijk is en al in 2020 kan plaatsvinden.

Lees verder


Gevolgen pensioenakkoord

De AOW-leeftijd blijft 66,4 jaar in 2020 en 2021 en stijgt daarna minder snel. In het akkoord is overeengekomen dat voor iedereen de AOW- leeftijd iets minder snel zal stijgen dan in de huidige situatie. Dat betekent dat iedereen toch wat eerder met pensioen kan dan gedacht. De tragere stijging tot en met 2024 is reeds in wet- en regelgeving doorgevoerd. Buiten de overeengekomen AOW- leeftijd tot en met 2024 bevat het akkoord vooral voorstellen op hoofdlijnen. Veel moet nog worden uitgewerkt.

Lees verder


Opgebouwd ouderdomspensioen hoger door vaste toekomstige toeslag

Mijn pensioenoverzicht.nl en ons deelnemersportaal tonen voor niet-gepensioneerde deelnemers een lager bedrag aan opgebouwd pensioen dan het in werkelijkheid is. Het is op dit moment technisch niet mogelijk om de toekomstige (maar nu reeds ingekochte) vaste toeslag van 1,5% over het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen op deze websites. Dit verschil kan tot een verkeerd beeld leiden over de reeds opgebouwde pensioenaanspraken bij SPOA. Die is namelijk hoger dan op deze websites wordt getoond.

Lees verder

Eerst een hoger en later een lager pensioen


Gepubliceerd op 01-11-2018


U kunt de keuze maken om de eerste jaren na uw pensionering een hoger en daarna een lager pensioen te ontvangen. Daar is aantrekkelijk voor uw financiële planning. Zo kunt u dit hogere pensioen benutten om een deel van het inkomensgat te dichten dat ontstaat als u met pensioen gaat, maar mogelijk nog geen AOW ontvangt. U kunt na uw pensionering plannen hebben voor een reis of een andere grote uitgave.

U kunt de keuze maken om de eerste jaren na uw pensionering een hoger en daarna een lager pensioen te ontvangen. Daar kunnen goede redenen voor zijn. Zo kunt u dit hogere pensioen benutten om een deel van het inkomensgat te dichten dat ontstaat als u met pensioen gaat, maar mogelijk nog geen AOW ontvangt. U kunt na uw pensionering plannen hebben voor een reis of een andere grote uitgave. Mogelijk verwacht u dat uw uitgavepatroon in de eerste jaren na pensionering hoger zal liggen dan in de jaren daarna. In al deze gevallen kan een hoger pensioeninkomen tijdens de eerste jaren goed uitkomen.


Maak uw keuze een half jaar voor de pensioeningangsdatum

De keuze voor eerst een hoger en later een lager pensioen maakt u op de pensioeningangsdatum. Een half jaar voor uw pensioeningangsdatum ontvangt u hierover van SPOA bericht. U hebt dan twee maanden de tijd om uw keuze door te geven aan het pensioenfonds. Na de pensionering kan uw keuze niet meer ongedaan worden gemaakt.


Ruilfactor

Het verschil tussen de hoge en de lage uitkering wordt bepaald door een ruilfactor. Voorwaarde is dat het lagere pensioen niet minder bedraagt dan 75% van het hogere pensioen. Het verhoogde pensioen eindigt uiterlijk op de eerste dag van de maand van het bereiken van de 66-, 67- dan wel 75-jarige leeftijd.


Berekening

U kunt SPOA een voorbeeldberekening vragen van de financiële gevolgen van deze keuze. SPOA neemt de kosten van twee berekeningen (in totaal) voor haar rekening. Eventuele extra berekeningen betaalt u als deelnemer zelf.SPOA werkt samen met