Laatste Nieuws


Vooraankondiging brief van Koolmees over pensioenregels in de media

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft aangegeven de pensioenregels voor één jaar te willen versoepelen. Daardoor neemt de kans op korting bij SPOA in 2020 opnieuw af. Koolmees hoopt hiermee onrust rondom de dreigende pensioenverlaging weg te nemen. De minister stuurt hierover uiterlijk 21 november een brief naar de Tweede Kamer.

Lees verder


Dekkingsgraad SPOA daalt naar 90,3%

Net als bij veel andere fondsen blijft de dekkingsgraad bij SPOA lager uitkomen. De actuele dekkingsgraad daalde eind augustus tot 90,3% van 93,9% eind juli. De beleidsdekkingsgraad ging in augustus omlaag naar 96,1% van 96,9% in juli. De kans dat het fonds in 2020 zal moeten korten, is daarmee waarschijnlijker geworden.

Lees verder


Pensioenkorting is waarschijnlijk en kan al in 2020 plaatsvinden

De dekkingsgraad van SPOA is in de eerste zeven maanden van dit jaar verder gedaald. Het pensioenfonds had eind juli een dekkingsgraad onder de nieuwe kritische grens van 95 procent. De actuele dekkingsgraad bedroeg eind juli 93,9 procent, een afname van 1,1 procentpunt ten opzichte van eind juni. Dat betekent dat korting waarschijnlijk is en al in 2020 kan plaatsvinden.

Lees verder


Gevolgen pensioenakkoord

De AOW-leeftijd blijft 66,4 jaar in 2020 en 2021 en stijgt daarna minder snel. In het akkoord is overeengekomen dat voor iedereen de AOW- leeftijd iets minder snel zal stijgen dan in de huidige situatie. Dat betekent dat iedereen toch wat eerder met pensioen kan dan gedacht. De tragere stijging tot en met 2024 is reeds in wet- en regelgeving doorgevoerd. Buiten de overeengekomen AOW- leeftijd tot en met 2024 bevat het akkoord vooral voorstellen op hoofdlijnen. Veel moet nog worden uitgewerkt.

Lees verder

Dekkingsgraad nader uitgelegd


Gepubliceerd op 10-09-2019


De dekkingsgraad is een indicator voor de vermogenspositie van een pensioenfonds: hierbij wordt de waarde van de beleggingen gedeeld door de contante waarde van de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100 % zijn het vermogen en de verplichtingen aan elkaar gelijk. Er zijn verschillende dekkingsgraden.

Actuele dekkingsgraad

Deze dekkingsgraad is gelijk aan de verhouding tussen de actuele marktwaarde van de bezittingen en de actuele waarde van de verplichtingen. De actuele dekkingsgraad bedraagt per eind juli circa 93,9%.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Deze dekkingsgraad is wettelijk gezien leidend voor de beleidsbeslissingen (o.a. toeslag en korting).  De beleidsdekkingsgraad bedraagt per eind juli circa 97%.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De minimaal vereiste dekkingsgraad is de dekkingsgraad die een pensioenfonds minimaal nodig heeft.  Indien de beleidsdekkingsgraad vijf jaar lang lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad dient gekort te worden, zodanig dat de actuele dekkingsgraad op niveau wordt gebracht. Deze korting is onvoorwaardelijk en mag worden uitgespreid over maximaal 10 jaar. De minimaal vereiste dekkingsgraad bedraagt 104,2% (december 2018). 

Vereiste dekkingsgraad

De benodigde dekkingsgraad waarbij met een zekerheid van 97,5% kan worden gesteld dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds over 1 jaar ten minste 100% bedraagt.

De vereiste dekkingsgraad bedraagt op dit moment circa 115%.

Kritische dekkingsgraad

De kritische dekkingsgraad, is de dekkingsgraad waarbij het niet langer mogelijk is om in 10 jaar tijd de dekkingsgraad te laten herstellen naar de vereiste dekkingsgraad, op basis van de berekeningen in het herstelplan. In dat geval moet het fonds direct een zogenaamde  lange termijn korting toepassen. De kritische dekkingsgraad bedraagt op dit moment circa 95%.

Bekijk de ontwikkeling van de dekkingsgraad.

SPOA werkt samen met