Laatste Nieuws


Parameters 2020 beschikbaar

De cijfers voor toeslagverlening en premiestelling en de overige parameters voor 2020 zijn beschikbaar. De website wordt in de komende week aangepast op deze cijfers. Ga naar de samenvatting.

Lees verder


Pensioenverlaging niet in 2020

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer tijdelijke maatregelen voorgesteld om pensioenverlagingen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarmee creëert de minister voor het komende jaar maatschappelijke rust voor veel deelnemers die op korte termijn verlagingen op zich af zagen komen. Ook voor de deelnemers en gepensioneerden van SPOA is verlaging van de pensioenen in 2020 zeer waarschijnlijk niet nodig.

Lees verder


Leden BPOA stemmen op ALV in met aanpassingen pensioenregeling

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) van 27 november jl. is door een meerderheid van de leden ingestemd met de wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2020. De pensioenopbouw daalt en de pensioenpremie wordt gedurende drie jaar in kleine stappen verhoogd.

Lees verder


Waarom premieverhoging?

De premieverhoging is noodzakelijk om de pensioenopbouw op niveau te houden. Met de huidige premie, neemt de pensioenopbouw steeds verder af. De daling van de marktrente is hiervan de belangrijkste oorzaak. We kunnen in het plaatje hieronder goed zien hoe sterk die daling in de afgelopen vijf jaar is geweest.

Lees verder

Controle van gegevens


Gepubliceerd op 13-12-2019


SPOA staat voor een zorgvuldige uitvoering van de pensioenadministratie. Onderdeel hiervan is een steekproefsgewijze controle van de juistheid van deelnemersgegevens. Onze toezichthouders verlangen dit van ons.

Mocht u worden geselecteerd voor deze steekproef, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons de gevraagde inlichtingen te verstrekken. Wij begrijpen dat wij met dit verzoek extra administratieve handelingen van u vragen. Maar met uw informatie helpt u SPOA om de pensioenopbouw adequaat te verzorgen. Namens alle deelnemers en gepensioneerden zijn wij u hiervoor erkentelijk.

SPOA werkt samen met