Bij SPOA bouwt u een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen op. De aanspraak op ouderdomspensioen  wordt tot de pensioendatum jaarlijks met 1,5% verhoogd (onvoorwaardelijke toeslagverlening). Het nabestaandenpensioen is weer onderverdeeld in een partnerpensioen en een wezenpensioen.

Hoeveel ouderdomspensioen bouw ik op?

De beoogde opbouw van het ouderdomspensioen bedraagt voor elk deelnemingsjaar maximaal 1,3% van de pensioengrondslag van dat jaar (1,1% in 2019). De pensioengrondslag is uw pensioengevend inkomen verminderd met de franchise (van dat jaar: 13.785 voor 2019). Met de franchise houden we rekening met uw AOW uitkering. Het pensioengevend inkomen kan in 201 maximaal 81.781 euro per jaar bedragen op full time basis.

Mocht de premie in een bepaald jaar onvoldoende zijn om de beoogde pensioenopbouw te realiseren, dan heeft het bestuur de mogelijkheid om de pensioenopbouw te verlagen.

De hoogte van het opgebouwde ouderdomspensioen in euro's kunt u terugvinden op het deelnemersportaal. Daarnaast sturen wij de actieve deelnemers jaarlijks een pensioenoverzicht toe.

Parttime

Als u minder dan 1750 uur per jaar werkt is er een parttimegraad van toepassing op de pensioenopbouw. Het maximale jaarlijkse pensioeninkomen van € 81.781 (niveau 2019) geldt bij een fulltime dienstverband.

Voorbeeld parttime pensioenopbouw (fictief)

Stel u verdient € 80.000 op jaarbasis (parttime inkomen) en u werkt 80%. Het inkomen op fulltime basis bedraagt dan € 100.000 ( = € 80.000 / 80% * 100%). Het fulltime pensioengevend inkomen is echter gemaximeerd op € 81.781 dit betekent dat uw (gemaximeerde) pensioengevend inkomen op parttimebasis € 65.425 (= € 81.781 * 80%) bedraagt. De franchise (deel van het inkomen waar geen pensioen over wordt opgebouwd) is ook op fulltime basis. De franchise bedraagt € 13.785 op fulltime basis in 2019

Het inkomen waar pensioen over wordt opgebouwd, bedraagt in dit voorbeeld derhalve: € 54.397 (65.425 -/- € 13.785* 80%).

De pensioenpremie bedraagt 24,7% van het inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd. De premie (in 2019 bedraagt in dit voorbeeld derhalve € 13.436 (24,7%*€ 54.397)

Hoe wordt de parttimegraad vastgesteld?

Voor loondienstapothekers worden de contractuele arbeidsuren gedeeld door het aantal arbeidsuren voor een fulltime functie. Voor een fulltime functie gaan wij uit van een werkweek van 38 uur. Een fulltime functie kan ook 40 uur zijn, afhankelijk van de werkgever.In dat geval wordt de parttimegraad vastgesteld op basis van een werkweek van 40 uur.  Ingeval van een zelfstandige apotheker wordt de parttime graad vastgesteld door het aantal gewerkte uren te delen door 1.750 uur, met een maximum van 100%. 

Partnerpensioen en wezenpensioen

Het nabestaandenpensioen bestaat uit een partnerpensioen en een wezenpensioen. Het partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op het overlijden van de deelnemer en wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen tot en met de maand waarin de partner overlijdt. De hoogte van de partnerpensioenuitkering die u opbouwt, vindt u terug op uw uniform pensioenoverzicht of op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Mocht de premie in een bepaald jaar onvoldoende zijn om de beoogde pensioenopbouw te realiseren, dan heeft het bestuur de mogelijkheid om de pensioenopbouw te verlagen. Broers of zussen van de deelnemer zijn uitgesloten van deelname aan het partnerpensioen. 

 Lees meer bij Partnerpensioen.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op het overlijden van de deelnemer en wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen tot en met de maand waarop het kind 21 jaar oud wordt, of bij eerder overlijden. Het wezenpensioen bedraagt 20% van het berekende partnerpensioen. Komt ook de partner van de deelnemer te overlijden, dan wordt het wezenpensioen verdubbeld.

SPOA werkt samen met