Toeslagen

Verhoging van het ouderdomspensioen

Totdat u met pensioen gaat, is er een vaste toeslag (indexatie) van 1,5% per jaar. Is het fonds financieel sterk genoeg dan kan het bestuur daarnaast beslissen nog een toeslag van maximaal 1,5% toe te kennen, de variabele toeslag. Als u met pensioen gaat, vervalt de vaste toeslag. Vanaf dan wordt uw pensioen alleen verhoogd als het bestuur een variabele toeslag toekent.

Verhoging van het nabestaandenpensioen

Dit pensioen voor partners en kinderen van overleden deelnemers kent geen vaste jaarlijkse verhoging. Is het fonds financieel sterk genoeg dan kan het bestuur wel beslissen om een toeslag van maximaal 1,5% toe te kennen.

Kosten

De premie die door u wordt ingelegd, wordt niet alleen gebruikt voor het aankopen van pensioenaanspraken, maar ook voor andere verzekeringen en kosten. Denk daarbij aan:

  • premie voor de verzekering van een partner- en wezenpensioen
  • premie voor de verzekering van het voortzetten van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
  • premie voor het financieren van de vaste stijging van de pensioenaanspraken
  • premie om het vereiste eigen vermogen van het pensioenfonds in stand te houden
  • kosten voor de pensioenuitvoering (administratie)
  • kosten voor het vermogensbeheer

Kosten uitvoering

Bij de uitvoering van een pensioenregeling komen allerlei kosten kijken. Kosten voor administratie, accountant, communicatie, vergaderingen, notaris enzovoorts. De kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling bedragen ongeveer 1,8 miljoen euro per jaar. Dat staat gelijk aan ongeveer 0,11% van het belegd vermogen. Als we kijken naar de kosten van vergelijkbare pensioenfondsen , dan liggen de kosten bij SPOA daarmee ongeveer op het gemiddelde. Ga naar de kostenvergelijker.

Kosten vermogensbeheer

In de pensioenwereld gaat traditioneel veel aandacht uit naar de kosten voor het vermogensbeheer. Het vermogensbeheer is de grootste kostenpost en vermogensbeheerders hebben de naam hoge kosten in rekening te brengen. Met 0,31% van het belegde vermogen zijn de kosten voor vermogensbeheer bij SPOA echter ongeveer gemiddeld. Ga naar de kostenvergelijker.

Een uitgebreide toelichting op de kosten leest u in het SPOA Jaarverslag 2017.

SPOA werkt samen met