Premie betalen

Deelnemen in een pensioenregeling betekent pensioen opbouwen en daar premie voor betalen. De betaling vindt plaats in vier termijnen. De premie wordt gebruikt om jaarlijks voor elke deelnemer pensioenaanspraken in te kopen. Omdat u deelneemt aan een beroepspensioenregeling is het uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste gegevens voor uw premienota aan te leveren en de nota op tijd te betalen.

Over welk inkomen ga ik pensioenpremie betalen?

Uitgangspunt is het inkomen dat u verdient als openbaar apotheker.
1. Werkt u in loondienst dan rekent u met uw brutoloon per jaar.
2. Bent u directeur groot aandeelhouder dan telt uw fiscaal loon uit de BV, exclusief dividend.
3. Bent u zelfstandig apotheker dan telt de winst uit onderneming van drie jaar geleden, vóór toepassing van de oudedagsreserve en de ondernemersaftrek.

Hoeveel premie ga ik in 2018 betalen?

Voor de berekening van de premie geldt een maximum inkomen van € 81.781 (niveau 2019) op full time basis. Over de eerste € 13.785 (niveau 2019) van uw inkomen betaalt u geen pensioenpremie. Dat bedrag is de premievrije voet (of franchise). Op die manier houden we rekening met het feit dat u later AOW ontvangt.

In 2019 betaalt u 24,7% pensioenpremie over uw zogenaamde pensioengrondslag: uw bruto gemaximeerde jaarinkomen na aftrek van €13.785 (niveau 2019). U betaalt bij € 81.781 jaarinkomen op full time basis een bedrag van circa € 16.795 aan premie.

Bij een parttime dienstverband geldt het maximum inkomen van € 81.781 naar rato.

Doorgeven inkomensgegevens

U geeft uw inkomensgegevens en eventueel uw parttime graad (aantal uren dat u werkt) door op het administratieportaal van AZL. Met deze gegevens wordt de hoogte van uw pensioenpremie bepaald. Naar het administratieportaal.

Betaal ik dezelfde premie als mijn collega?

Alle deelnemers in de SPOA-regeling betalen een doorsneepremie. Het percentage premie is voor iedereen gelijk en de pensioenpremie is onafhankelijk van uw leeftijd. Wel is uw inkomen van invloed op de premie die u betaalt. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer premie u betaalt en hoe meer pensioen u opbouwt. Het eindresultaat is een pensioen gebaseerd op het gemiddelde inkomen tijdens uw deelname aan de SPOA-regeling.

Premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid

Wie als deelnemer van SPOA arbeidsongeschikt wordt, bouwt nog steeds pensioen op maar hoeft daarvoor geen premie te betalen. De premievrijstelling is gekoppeld aan het percentage waarvoor een deelnemer arbeidsongeschikt wordt verklaard. Wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en daarnaast werkt, betaalt pensioenpremie over het inkomen dat wordt verdiend met werken. Er gelden wel voorwaarden om voor deze premievrijstelling van SPOA in aanmerking te komen.

Voorwaarden voor apothekers in loondienst:

  • u meldt zelf direct uw arbeidsongeschiktheid bij ons
  • u overlegt een rapport van een erkende keuringsinstantie
  • u hebt recht op een WIA-uitkering.

Voorwaarden voor zelfstandig apothekers: 

  • u meldt zelf direct uw arbeidsongeschiktheid bij ons, en
  • u overlegt een rapport van een erkende keuringsinstantie
  • u ontvangt een uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • uw uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is minimaal 70% van het minimum loon.

SPOA werkt samen met