Aanmelden

Nieuwe deelnemers kunnen zich zelf aanmelden bij het pensioenfonds. Als u zich bij ons hebt aangemeld, ontvangt u van ons een startbrief en inloggegevens voor het administratieportaal en het deelnemersportaal. Aanmelden is mogelijk met behulp van formulier 1: Aanmelden.

Communicatie over de administratie en over uw pensioenopbouw

SPOA is een beroepspensioenfonds. Het fonds maakt daarom geen onderscheid tussen werkgevers en werknemers: beide functies vervult u als deelnemer zelf. Dat betekent dat u als deelnemer van ons zowel communicatie over administratieve zaken (normaal voor werkgevers) als communicatie over uw pensioenopbouw (normaal voor werknemers) ontvangt. Beide onderwerpen zijn in onze communicatie van elkaar gescheiden.

Twee portalen

Voor de pensioenadministratie krijgt u toegang tot een administratieportaal, waar u bijvoorbeeld uw salarisgegevens kunt invullen voor het vaststellen van de premie. Voor uw pensioenplanning krijgt u toegang tot een deelnemersportaal. Daar krijgt u inzicht in de verwachte hoogte van uw pensioen en de toereikendheid van uw inkomen na uw pensionering.

Naast het gebruik van de portalen houden wij u schriftelijk op de hoogte van gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen. U krijgt jaarlijks een overzicht van het opgebouwde en het te bereiken pensioen. U ontvangt verder een uitnodiging voor de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst. Tot slot ontvangt u vier keer per jaar een nieuwsbrief, op papier of digitaal, naar uw keuze

.

Uw pensioen

Pensioen is belangrijk. U betaalt een flinke premie voor uw pensioen, dus moet het als u straks met pensioen gaat wel goed geregeld zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat u nu de juiste keuzes maakt en in de loop der tijd regelmatig controleert of alles nog naar wens verloopt. Hoe eerder u actie onderneemt om uw pensioen goed te plannen, hoe meer profijt u later van uw pensioen zult hebben. Dat geldt ook voor uw nabestaanden, mocht u komen te overlijden.

Op deze website vindt u informatie over uw pensioen, de pensioenregeling en het pensioenfonds. U vindt hier de benodigde formulieren om wijzigingen door te geven of aanpassingen door te voeren in uw pensioenopbouw.

Hebt u vragen over uw pensioen die wij op deze site niet kunnen beantwoorden, dan kunt u die hier per email aan het pensioenfonds stellen. Ook als u anderszins opmerkingen hebt, staan wij u graag te woord. Het is ons doel om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Handig om te doen bij aanvang van de deelname

Aanmelden bij het pensioenfonds

U kunt uzelf aanmelden met behulp van formulier 1: Aanmelden. Op dit formulier kunt u ook uw partner aanmelden. Dat is belangrijk voor de opbouw van het nabestaandenpensioen.

Doorgeven salarisgegevens

U kunt uw salarisgegevens en eventueel uw parttimegraad doorgeven via het werkgeversportaal van AZL. Aan de hand van deze gegevens wordt de hoogte van de pensioenpremie bepaald.

Pensioen 1-2-3

Na aanmelding ontvangt u laag 1 van het Pensioen 1-2-3. Hierin staat alle belangrijke informatie over de pensioenregeling samengevat. Uitgebreide informatie leest u terug in laag 2 en 3 van dit document. Controleert u bij ontvangst even uw persoonlijke gegevens. Het Pensioen 1-2-3 is ook terug te vinden op deze website. Naar Pensioen 1-2-3.

Waardeoverdracht

Hebt u eerder bij een ander fonds pensioen opgebouwd? Dan kunt u dat meenemen naar Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. Dat heet waardeoverdracht. Kiest u hiervoor, dan draagt uw vorige pensioenfonds de waarde van uw pensioen over naar Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. Wij voegen dat toe aan het pensioen dat u vanaf nu bij ons gaat opbouwen. Wij kunnen dat wel pas doen als de financiële situatie van de fondsen dat toelaat. De dekkingsgraad van allebei dient dan hoger te zijn dan 100%. De hele procedure van waardeoverdracht kan hierdoor lang duren. Denkt u erover om uw pensioen mee te nemen? Vul dan formulier 2 in: Pensioen meenemen

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Digitaal kunnen wij u beter en goedkoper op de hoogte houden van de ontwikkelingen die uw pensioen aangaan. Als u uw e-mailadres aan ons doorgeeft, ontvangt u voortaan onze digitale nieuwsbrief. Emailadres doorgeven.

Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers heeft een herstelplan opgesteld

Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de financiële situatie van ons pensioenfonds. Het fonds beschikte in de afgelopen periode over te weinig vermogen om op de korte termijn aan de pensioenverplichtingen te voldoen. Er is dekkingstekort geweest; de dekkingsgraad van het fonds was lager dan 104,3%. Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers heeft hiervoor een herstelplan opgesteld. Hierin staat hoe het fonds de financiële situatie wil verbeteren.

SPOA werkt samen met