Bijna met pensioen

Eerder stoppen of deeltijdpensioen

Wilt u eerder stoppen, of met deeltijdpensioen? Dat kan al vanaf uw 55ste jaar. Neemt u daarvoor tijdig (neem een half jaar voor de beoogde datum) contact op met AZL via het contactformulier.

Hoger of lager pensioen en uitruilen

Een half jaar voordat u uw 68-jarige leeftijd bereikt (uw standaard pensioendatum), krijgt u van SPOA een aanvraagformulier waarop een voorstel wordt gedaan. Rondom de pensioendatum kunt u een aantal keuzes maken:

  • eerst hoger, dan lager pensioen
  • Uitruilen partnerpensioen voor ouderdomspensioen of andersom

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden, verzoeken wij u om uiterlijk zes maanden voorafgaand aan de beoogde ingangsdatum contact met ons op te nemen. Wij hebben dan de gelegenheid om een en ander tijdig voor u in orde te maken. Contact opnemen. Een toelichting op de keuzemogelijkheden leest u in het Pensioen1-2-3 op deze website.

Pensioenberekeningen opvragen

Het is mogelijk om bij SPOA pensioenberekeningen op te vragen. Als u eerder met pensioen wilt bijvoorbeeld. Met zo’n berekening heeft u beter inzicht in uw financiële situatie. U ontvangt van ons als deelnemer kosteloos twee berekeningen. Bij een volgende berekening, brengen we wel kosten in rekening. Deze kosten bedragen € 271,- excl. btw per berekening.

 Een pensioenberekening kunt u hier opvragen.


SPOA werkt samen met