De crisis ligt achter ons en er is sprake van positieve verwachtingen ten aanzien van de economische groei. Als deze groei leidt tot stijgende inflatie, dan is de verwachting dat ook de rente zal stijgen. De financiële positie van SPOA kan hierdoor verder verbeteren. Blijft de inflatie echter laag, dan kan ook de rente voor langere tijd laag blijven.

De verhouding tussen de ontwikkeling van het vermogen en de ontwikkeling van de verplichtingen is een constant punt van aandacht. Conform de richtlijnen van De Nederlandsche Bank moet onze dekkingsgraad in 2020 ongeveer 105% bedragen. Halen we dit niet, dan is een korting mogelijk als maatregel om de verhouding vermogen/verplichtingen bij te sturen.

SPOA werkt samen met