A

A

In onderstaand overzicht staan de beleggingscategorie waarin SPOA belegt. Per categorie is aangegeven welke methoden we hanteren voor de uitvoering van het ESG-beleid. Ook is aangegeven welke benchmark gebruikt wordt en hoe deze aansluit bij de ESG-kenmerken.

Vastrentende
waarden

Methoden ESG-beleid

Benchmark

Staatobligaties + swaps

 • Uitsluitingsbeleid
 • Engagement


Custom benchmark

Credits

 • Uitsluitingsbeleid
 • Engagement


Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit total return index hedged to euro


Returnportefeuille


Benchmark

Aandelen developed markets

 • Uitsluitingen
 • Engagement
 • Stemmen


MSCI Europe IMI en MSCI Europe TR Net
MSCI North America TR Net
MSCI Pacific TR Net

Aandelen emerging markets

 • Engagement
 • Stemmen


MSCI Emerging Markets Free TR Net
MSCI MSCI EM ex Latin America TR Net

Niet-beursgenoteerd onroerend goed
 • Engagement
Custom benchmark
Hedgefunds
 • Uitsluitingen
 • Engagement
Custom benchmark

De gehanteerde benchmarkindices zijn niet specifiek aangepast op basis van de gehanteerde uitsluitingen, aangezien deze uitsluitingen slechts een beperkt belang in de benchmark representeren. Maatwerk benchmarkindices zouden leiden tot hoge extra kosten. Dit zou niet aansluiten bij de doelstelling van het pensioenfonds om de kosten die hierbij horen, te willen beheersen.