A

A

SPOA maakt gebruik van de dataproviders die door de vermogensbeheerders zijn aangesteld. Dataproviders voeren specifieke metingen en portefeuille screenings uit. Deze gegevensbron wordt gebruikt voor het bepalen van de overall ESG score, de CO2 uitstoot, de ESG improvers, het identificeren van potentiële negatieve impact en het uitvoeren van het engagementbeleid.

SPOA monitort de voortgang en impact van het ESG beleid door periodiek een rapportage te ontvangen van de externe dataprovider en vermogensbeheerders en hierover in gesprek te gaan.

Screeningcriteria

Voor zowel het engagement als het uitsluitingenbeleid maakt het fonds gebruik van de bovenstaande gegevensbronnen om de portefeuille te laten screenen.