A

A

SPOA vindt binnen de brede context van ESG, alle drie de factoren E (environmental), S (social) en G (governance) belangrijk. Geïnspireerd door de duurzaamheidsthema’s zoals de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties, hebben we de keuze gemaakt om de nadruk te leggen op de volgende onderwerpen:

  • Algemene aanvaarde normen op het gebied van milieu, bestuurlijke factoren en sociale aspecten, zoals door de VN in de UN Global Compact principes omschreven, waaronder rechten van de mens, fundamentele arbeidsrechten, corruptie, het milieu, wapens en klant- en productintegriteit.
  • Klimaat, met name reductie in CO2 uitstoot.