A

A

De doelstelling van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van SPOA is om op een gecontroleerde en zichtbare wijze maatschappelijk verantwoord te beleggen. Maatschappelijk verantwoord beleggen is belangrijk, maar dient wel bij te dragen aan de doelstelling van het pensioenfonds.

De verantwoordelijkheid van SPOA gaat verder dan een goede afweging tussen risico en rendement. We zijn ons bewust van de invloed die we als belegger kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd dient maatschappelijk verantwoord beleggen bij te dragen aan de doelstelling van ons fonds. SPOA heeft de MVB beleggingsovertuiging dat maatschappelijk verantwoord beleggen kan samengaan met de pensioenambities van het fonds. We monitoren en sturen bij om te zorgen dat deze ambities niet in gevaar komen. We hebben ook aandacht voor de mogelijke negatieve consequenties die een (te) strikt MVB-beleid kan hebben op kostenniveaus en risicospreiding.

We willen transparant zijn over het gevoerde beleid, en over de effecten van dit beleid, voor zover meetbaar en identificeerbaar. Daarom rapporteren we periodiek (zowel intern als extern) over het gevoerde beleid, de uitvoering en de resultaten.