A

A

De opdracht van de deelnemers is dat ESG beleggen goed is, maar niet ten koste van het rendement mag gaan. De deelnemersraadpleging voor deze opdracht stamt echter uit 2018. De ontwikkeling van ESG beleggen in de buitenwereld heeft sinds die tijd niet stilgestaan. Vandaar dat SPOA de deelnemers dit najaar opnieuw wil raadplegen over de invulling van het ESG Beleid.

De premie wordt belegd. De risicohouding waarmee mag worden belegd, wordt bepaald door de deelnemers. Nu komt er in toenemende mate de aandacht voor ESG beleggen bij. Onduidelijk is nog wat dit betekent voor het rendement. We verwachten wel dat ESG beleggen leidt tot vermindering van de risico’s van de beleggingsportefeuille. Op dit moment volgt SPOA voorzichtig de ESG-trend.

In de nieuwe raadpleging komen onderwerpen als tabak, wapens en CO2 aan de orde. De mening van de deelnemers is richting gevend voor de verdere invulling van ons ESG beleid in de komende periode.