A

A

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is onderdeel van het beleggingsbeleid van SPOA. SPOA vindt duurzaam beleggen belangrijk, maar het dient wel bij te dragen aan de doelstelling van het pensioenfonds. SPOA classificeert zijn pensioenregeling als ‘groen’.

Vanaf 10 maart 2021 gelden er nieuwe Europese regels: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De regels gelden voor institutionele beleggers en dus ook voor ons pensioenfonds. Volgens deze regels moeten we aangeven in hoeverre onze pensioenregelingen duurzaam zijn en open zijn over de uitvoering.

Met de informatie die hierna volgt, geven wij invulling aan de eisen die de wet stelt aan ons betrokkenheidsbeleid. SPOA legt uiteindelijk in haar jaarverslag verantwoording af.

Een duurzame pensioenregeling

SPOA classificeert zijn pensioenregeling als een duurzaam product dat ecologische of sociale kenmerken promoot, waarbij gedeeltelijk in duurzame producten wordt belegd. Duurzaam beleggen is niet het doel. Maar het fonds vindt wel dat het als lange termijn belegger kan bijdragen aan maatschappelijke lange termijn waardecreatie. SPOA wil daar invulling aan geven door maatschappelijk verantwoord beleggen op te nemen in het beleggingsbeleid. Dit betekent dat in het fonds bij beleggingsbeslissingen in het gehele beleggingsproces rekening houdt met milieu‐, sociale en bestuurlijke factoren.

Meer informatie

Via onderstaande links vindt u meer informatie over: