A

A

De ESG karakteristieken beschouwen we voor de vastrentende en aandelenportefeuilles, die samen ruim 93% van de totale beleggingsportefeuille van SPOA vormen. Voor de resterende onderdelen zijn onvoldoende ESG datasets beschikbaar. Dit zijn de market neutral portefeuille en de vastgoedportefeuille.

We onderscheiden daarnaast ontwikkelde en opkomende markten. In 2021 is het ESG beleid van zowel de actieve als de passieve mandaten voor de ontwikkelde aandelenmarkten opnieuw geformuleerd en in gang gezet. We verwachten in 2022 ook het ESG beleid van de vastrentende portefeuille te vernieuwen.

Onderdelen portefeuille op basis van ESG score:

  • Actief aandelenmandaat ontwikkelde markten
  • Passief aandelenmandaat ontwikkelde markten
  • Passief aandelenmandaat opkomende markten
  • Vastrentende portefeuille (actief beheerd)

De ESG score van de aandelen en vastrentende portefeuille is eind juni 2021 hoger dan die van de benchmark. De CO2-intensiteit is grofweg een derde lager. De ESG score in de portefeuille is enerzijds afhankelijk van de kaders die SPOA heeft gesteld aan de vermogensbeheerders en anderzijds van de beleggingsvisie van de aangestelde vermogensbeheerders met een actief mandaat.

Inzage in de daadwerkelijke ESG en CO2 -scores?

Gegeven het dynamische karakter kunnen wij de scores niet op de website bijhouden. Mocht u interesse hebben in de daadwerkelijke ESG en CO2-scores van onze portefeuille, dan kun u een actueel overzicht bij ons opvragen via e-mail of het contactformulier.