A

A

Het ESG beleid van SPOA

ESG staat voor Environmental (E), Social (S) en Governance (G). We leggen hieronder uit wat met de E, S en G pijlers bedoeld wordt. De term ESG wordt tegenwoordig vaak gebruikt, waar in het verleden vaak de termen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen of duurzaam beleggen werden gebruikt. In de praktijk zijn dit synoniemen.

Bij Environmental (pijler E) wordt gekeken naar de kwetsbaarheid van bedrijven voor klimaatverandering, de uitstoot van broeikasgassen, verbruik van natuurlijke hulpbronnen, maar ook naar kansen zoals alternatieve energiebronnen.

Social (pijler S) is gericht op het gedrag van bedrijven ten aanzien van mens en maatschappij zoals de gezondheid en veiligheid van medewerkers en consumenten.

Governance (pijler G) heeft het toezicht en het monitoren van het gedrag van bedrijven als aandachtspunt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transparantie, betrouwbare boekhouding, gedragsregels en vergoedingen/beloningen van bestuurders.

Er zijn in de afgelopen vijf jaar veel mogelijkheden ontstaan om ondernemingen te kunnen beoordelen op de afzonderlijke E, S en G (sub)scores en op een totale ESG score. Providers als MSCI verzamelen honderden gegevens per onderneming om het duurzame karakter te duiden en te komen tot een beoordeling van een bedrijf. Vooral over de grotere beursgenoteerde ondernemingen die deel uitmaken van de bekende ontwikkelde aandelenindices is de meeste informatie beschikbaar. Over kleinere beursgenoteerde ondernemingen is dat nog niet altijd het geval.

Op basis van de beoordeling van bedrijven kunnen de ESG-karakteristieken van aandelen, obligaties, maar ook van portefeuilles worden gekwantificeerd.