Agenda


25 juni: Ledenvergadering BPOA

Op 25 juni 2019 wordt de Algemene Ledenvergadering van Beroepspensioenvereniging Pensio...

Lees verder

25 juni: Ledenvergadering BPOA


Op 25 juni 2019 wordt de Algemene Ledenvergadering van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) gehouden. Naast de algemene onderwerpen zal het bestuur ook ingaan op de actuele stand van zaken m.b.t. het Nederlands pensioenstelsel waarover dagelijks wordt bericht.

Steeds terugkerende kreten zijn dan ‘iedereen zijn eigen pensioenpotje’ en ‘afschaffen van het doorsneesysteem’. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? En wat zijn de gevolgen voor de pensioenregeling van BPOA, dus voor úw pensioenregeling? Op de algemene ledenvergadering zullen we hier bij agendapunt 4 nader op ingaan, met voor u de mogelijkheid om vragen te stellen en uw eigen mening hierover te geven. Het bericht met de uitnodiging voor de ALV staat online op de website van BPOA: http://www.bpoa.nl/nieuws/uitnodiging-algemene-ledenvergadering-25-juni-2019/.

SPOA werkt samen met